Je bent hier:
Lid worden
Lid worden is bij ons geen probleem !!
Het lidgeld voor het komende NEOS jaar bedraagt € 35 per persoon, ongevallenverzekering inbegrepen.

Zo snel mogelijk betalen, liefst via storting op rekening: NEOS Brugge BE96 7360 4839 7105 (NIEUW REKENINGNUMMER!)

- Het is absoluut nodig het lidgeld zo snel mogelijk over te schrijven op bovenstaande rekening. Pas na ontvangst van het betalingsbewijs kan het secretariaat de ledenlijst opmaken en naar Brussel doorsturen. 

- Gelieve ook de volgende gegevens door te geven:

 1. naam , voornaam
 2. naam van echtgeno(ot)e
 3. adres,
 4. telefoonnummer (evt. gsm-nummer)
 5. geboortedatum,
 6. burgerlijke staat, (alleenstaand, samenwonend, gehuwd, weduw(e)naar )
 7. huwelijksdatum
 8. mailadres

 - Je mailt deze gegevens naar  lieve.marrannes@telenet.be of je belt even naar Lieve (050 31 94 93).

- Ook voor meer info kun je hier terecht of je surft naar