Je bent hier:
Wie zijn wij?
Wie zijn wij?

Wij zijn een groep enthousiaste 50-plussers, geïnteresseerd in sociale contacten via activiteiten op allerlei niveau.  Wij streven naar het aanbieden van een variatie aan boeiende activiteiten, die onze leden weten te appreciëren.. Door de link met NEOS op provinciaal en nationaal vlak, zijn ook grote culturele activiteiten mogelijk die anders onmogelijk door hun organisatiekosten op eigen initiatief zouden gerealiseerd kunnen worden.

Eigen initiatieven :

Er zijn jaarlijks daguitstappen en ook halve-daguitstappen naar interessante plaatsen zoals een bedrijf, een stad, een interessant gebouw, een cultureel erfgoed, een bezienswaardigheid, Een team binnen ons bestuur doet de verkenning, en organiseert de uitstap dan praktisch. Soms wordt in samenspraak met een touroperator een autocar ingelegd, zodat het aantal deelnemers dan beperkt wordt tot de capaciteit van de autocar en/of de toegelaten maxima door de gidsen ter plaatse.

Ieder jaar organiseert een team een meerdaagse reis in samenwerking met een touroperator. Dit gebeurt in overleg met een zustervereniging uit de regio om zekerheid te bekomen over voldoende aantal deelnemers. 

Jaarlijks vragen wij een drietal sprekers die ons in een voordracht, al of niet met projectie, informeren over thema's die in de belangstelling en/of actualiteit staan o.a.. in verband met gezondheid, cultuur, geschiedenis, algemeen welzijn enz..

Op sportief vlak zijn onze fietstochten een succes.  Zij gebeuren van begin april tot eind september op iedere donderdag, tenzij een andere activiteit gepland staat. Een bekwaam team van leden wegkapiteins zorgt voor het uittekenen van de trajecten en de begeleiding van de groep aan een tempo dat haalbaar is.. De namiddagritten worden beperkt tot maximaal 40 km. Het traject van de dagfietstochten, die twee maal per jaar georganiseerd worden, is beperkt tot ongeveer 60 km.  Per halve dag zijn telkens  rustplaatsen voorzien waar bij een drankje en een gebak gerecupereerd kan worden en waar vooral de sociale contacten verstevigd worden.

In het na- en voorjaar worden,naast het kaarten,  wandelingen, petanque en bowlingactiviteiten  georganiseerd.

Onze kaartnamiddagen  gaan door in het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove. op donderdagen tussen 1 oktober en 31 maart.  Er wordt gekaart voor het kampioenschap.  De tafels worden door lottrekking samengesteld. Tussendoor, 1 keer op 4, is er een vrije kaartnamiddag, die dan niet meetelt voor het kampioenschap. Na elke kampioenschapskaarting worden tegen de volgende kaartdag de resultaten en de stand meegedeeld. Op het einde van het kaartseizoen worden de kampioenen gehuldigd tijdens een gezellig etentje als afsluiter..

Ieder jaar in november herdenken wij in het  Diocesaan Dienstenhuis Groenhove  onze overleden leden van het voorbije jaar..