Je bent hier:
Wie zijn wij? Wat doen we?
Wat doen we?

Winteractiviteiten:

  • Voordrachten

Gedurende de wintermaanden ligt de klemtoon op voordrachten i.v.m. een actueel thema met eminente gastsprekers, waaronder journalisten, professoren of andere deskundigen. Waren onlangs te gast: Prof.dr. Brice De Ruyver, Dokter William De Groote, de h. Bart Van Loo, Dokter Jacques Lampaert, Prof. Jos Vander Sloten, de h. Herman Konings, ...

  • Muzikale optredens

Vooral in de kerst- en nieuwjaarsperiode is een muzikaal optreden op zijn plaats. Maar ook buiten die periode kan muziek echt bekoren. Waren reeds te gast in onze club:

- de Brugse Hommelgroep "In de Klaere Maene"
- Sol Meunière met "Sol Meunière gaat vreemd"
- de h. Jos Meersmans met "Scheppend vuur - Haydn vertelt"
- het muzikaal ensemble met Bart Verhelle en Arnold Sercu

  • Feestvieringen

Zoals in familieverband al eens feest gevierd wordt, zo gebeurt dat ook in onze vereniging, want dat brengt mensen dichter bij elkaar:

- het seniorenfeest in oktober-november
- het kerstfeest

- de nieuwjaarsviering met aperitiefconcert
- het lentefeest in april, waarin wij ook onze overleden leden herdenken.

Deze vieringen gaan telkens door in de Salons Lodewijk van Male te Sint-Kruis.

  • Nationale en provinciale activiteiten

Elk jaar organiseert Neos voor zijn leden culturele evenementen die slechts op nationaal of provinciaal niveau kunnen ingericht worden, bv.

- een concert,
- een toneelopvoering,
- een dansspektakel.

De afgelopen jaren hebben we aldus kunnen genieten van

- Johan Strauss in Groot-Bijgaarden;
- het Scala Koor te Brugge;
- het Weens concert 'Grüsse aus Wien' te Antwerpen;
- De Spektakel-Musical 1914-1918 te Mechelen.

Zomeractiviteiten

  • Daguitstappen

Er worden drie daguitstappen ingericht, waarin we het aangename aan het leerrijke koppelen. We kiezen voor geleide bezoeken, maar genieten evenzeer van een lekker middagmaal of een verfrissende pint.

  • Een meerdaagse reis met bus en/of vliegtuig
  • Een sportnamiddag
  • Fietstochten onder leiding van een groepje enthousiaste leden/bestuursleden
  • Wandeltochten, al of niet gecombineerd met een interessant bezoek
  • De jaarlijkse barbecue.

Bij al deze activiteiten is het vooral belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Vaste wekelijkse activiteiten

1) kaarten: elke vrijdagnamiddag in Mister Grill & Buffets, Torhoutsesteenweg 258, Sint-Andries;
2) petanque: elke donderdagnamiddag (in de zomer) in het Sportcentrum van het domein Koude Keuken.