Je bent hier:
Lid worden
Lid worden

 

Wil je ook lid worden van Neos Sint-Kruis ???

Het lidgeld bedraagt € 33 per persoon, ongevallenverzekering inbegrepen.

Graag zo vlug mogelijk dit bedrag storten op het rekeningnummer van Neos Sint-Kruis BE12 4752 3605 7192

Wat we nodig hebben van jou :

Naam en voornaam

Naam van echtgeno(o)t(e)

Adres

Telefoon evt. ook GSM nummer

E-mail adres

Geboorte datum

Huwelijksdatum

Geboortedatum

Burgerlijke staat : alleenstaand, samenwonend, gehuwd, weduw(e)naar

Contactadres


Geef deze gegevens door aan onze voorzitter Vera Kyndt - GSM 0499/706.143 of via mail : vera.kyndt@telenet.be

Voor meer info over doel en activiteiten :  www.neosvzw.be/sint-kruis of www.facebook.com/neossintkruis/