Je bent hier:
Lid worden
Wil je lid worden ?

Wie lid wil worden of bijkomende informatie wil, kan vrijblijvend contact opnemen

met één van onze bestuursleden.

Inschrijvingsbedrag bedraagt momenteel € 30,00 per jaar per persoon