Je bent hier:
Wie zijn wij? Wat doen we?
Een actief bestuur voor u.
NEOS HEULE wil een vereniging zijn voor actieve senioren met een brede interesse. Iedereen is er welkom ongeacht zijn leeftijd, afkomst, politieke- of religieuze overtuiging. Wij bieden aan onze leden niet alleen cultuur aan, maar ook sport (wandelen, fietsen en zwemmen), één- en meerdaagse reizen, uitstappen, bedrijfsbezoeken en ontspanning staan op ons programma. Onze ledenbijeenkomsten, die doorgaan in het OC “De Vonke” te Heule, telkens op de derde donderdag van de maand, zijn een gelegenheid om vrienden, buren of collega’s te ontmoeten of terug te vinden tijdens een voordracht, een kaarting en een boterhammetje met een lekkere tas koffie. Het bestuur is een zeer actieve ploeg van vrijwilligers. Deze medewerkers spannen zich in om aan hun leden leuke ontspanning te bezorgen. Bestuursvergaderingen gaan door in het kasteel van Heule. Bestuursleden van NEOS HEULE behartigen ook uw belangen in de stedelijke seniorenadviesraad, buren voor buren en hebben nauwe banden met het plaatselijk dienstencentrum. Neos-leden worden hartelijk uitgenodigd om onze bestuursploeg te versterken als bestuurslid of als vrijwillige medewerker bij activiteiten. Via uw plaatselijke club kan je ook inschrijven op nationale en provinciale prestigieuze evenementen.