Je bent hier:
Wie zijn wij?
Historiek van de vereniging NEOS HEULE.

Ontstaan op 9 oktober 1969 – toen nog onder de benaming CRM (Club Rustende Middengroepen) – is “NEOS HEULE” intussen een gezonde seniorenvereniging geworden met om en bij de 220 leden.

Met senioren bedoelen we 55-plussers. NEOS staat voor NETWERK van ONDERNEMENDE SENIOREN. NEOS, vroeger CRM, is ontstaan uit het toenmalige NCMV (nu UNIZO) en CMBV (nu MARKANT).
De oudere leden van deze beide organisaties zagen toen de noodzaak in om een eigen club op te starten voor hun gepensioneerde leden.

Met succes overigens want op hun startdag mochten ze zomaar 144 leden inschrijven met als voorlopige Voorzitter de Heer Jean Vandenbussche en als voorlopige secretaresse Mevrouw Maria Verbaeys – Mestdagh. Die voorlopige functies bleven wel 20 jaar stand houden.

De bijeenkomsten van de vereniging vonden plaats in het klooster van de Zusters van Liefde , Mellestraat 1 te Heule, bij gebrek aan andere passende locaties. Eén van de zusters, Eerwaarde Zuster Mireille, zorgde steevast voor de bereiding van de koffie en koekebroden, wat ze bleef doen tot in 2004, zelfs toen de vergaderingen reeds doorgingen in het Ontmoetingscentrum “De Vonke”.

De heer André Van Houdenhove, medestichter en bestuurslid van CRM-Heule, werd bij de oprichting van CRM-West-Vlaanderen in 1972 afgevaardigd als provinciaal beheerder en later, in 1980, ook als nationaal beheerder bij het ontstaan van CRM-Nationaal. Hij werd in 1980 ook de tweede Voorzitter van CRM-Heule tot in 2003.

De Heer Jozef Bouckaert, clubsecretaris sedert 1997, werd intussen ook Voorzitter van de Stedelijke Seniorenadviesraad (1998 – 2003), zetelde een periode als provinciaal CRM ondervoorzitter om eind 2003 Nationaal Voorzitter te worden van CRM, later NEOS tot eind 2007.

In 2003 werd de Heer Johan Stubbe de derde Voorzitter van NEOS HEULE. Na de 8 jaar Voorzitterschap (2 periodes van 4 jaar) heeft hij de fakkel nu doorgegeven aan de Heer Eddy Becquaert, de vierde Voorzitter van NEOS HEULE.

Na 12 jaar voorzitterschap (3 periodes van 4jaar) heeft Eddy op 1 juli 2023 de fakkel doorgegeven aan Carine Ghekiere, de vijfde voorzitter van NEOS Heule.
Eddy Becquaert blijft ondervoorzitter van Neos Heule en is daarnaast lid van de Raad van Bestuur van het provinciaal verbond van Neos.

De bestuursleden van NEOS HEULE zijn dus niet alleen op lokaal vlak zeer actief maar ook op provinciaal vlak dragen ze hun steentje bij.