Actueel (17/09)

2024 nadert met rasse schreden. Een nieuw werkjaar komt in zicht met nieuwe uitdagingen voor NEOS Heule.

 

Opnieuw zullen we u een heel gevarieerd maandelijks programma aanbieden met als doel mensen samen te brengen in een warme sfeer waar ontmoeting, genieten, gezellig samenzijn en vriendschap centraal staan. We hebben een hip aanbod voor elk wat wils, met boeiende lezingen,  mooie theatervoorstellingen, interessante bedrijfsbezoeken, originele daguitstappen,  een jaarlijkse goed georganiseerde reis,  wandelingen in mooie stukjes natuur, pétanque, minigolf, m.a.w. veel gezellige ontmoetingsmomenten en dus redenen genoeg om allemaal opnieuw lid te blijven van NEOS Heule en jullie lidmaatschap voor het jaar 2024 te hernieuwen.

 

De lidmaatschapsbijdrage voor 2024 bedraagt € 35,00 per lid. In dit bedrag is de verzekering en de vastgelegde bijdrage aan zowel NEOS Nationaal als Provinciaal, namelijk € 30,00, inbegrepen. Met deze bijdrage kunnen we alvast een eind op weg om het komende werkjaar de financiële eindjes aan elkaar te knopen en jullie een programma aan te bieden aan democratische prijzen. 

Graag nodigen we jullie dan ook vriendelijk uit om uw bijdrage van € 35,00 per lid te storten op de rekening BE29 4645 1216 1164 van Neos-Heule, Waterleikens 4 te 8501 Heule met vermelding “lidmaatschap 2024” + naam van de leden.

 

Graag doen we ook opnieuw een warme oproep om vrienden en/of kennissen mee te brengen naar onze activiteiten zodat ze kunnen proeven van ons gevarieerd unieke programma op maat van de senior. Elke kennismaking is een winst en een verlaagde drempel om lid te worden. Zo blijven we een sterke seniorenclub waar iedereen zijn steentje kan toe bijdragen. 

Tenslotte wensen we al onze huidige en nieuwe leden een fantastisch NEOS werkjaar 2024 waar we ‘verenigd’ kunnen van genieten !

 

Het NEOS Heule bestuur,

 

In beweging blijven is voor iedereen belangrijk en het wordt door verschillende ziekenfondsen aangemoedigd met een premie. Om in beweging te blijven organiseert Neos Heule verschillende activiteiten die aangeduid worden met een ‘’. Wie deelneemt aan deze activiteiten kan een attest krijgen van de penningmeester dat recht geeft een premie van het ziekenfonds.

 
 
 
 
 

 

10/10/2023
Spinning
10/10/2023
Provinciaal dictee
Dictee
10/10/2023
Gezellig samenzijn
17/10/2023
Spinning
17/10/2023
Bedrijfsbezoek LVD