Je bent hier:
Lid worden
Lid worden van Neos Oostende ?

Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen of wenst u lid te worden van Neos Oostende , neem dan contact op met :
Lieve Vergauwe-Dewitte (past voorzitter)
Tel 059 70.14.39
Email : lieve.vergauwe@scarlet.be

Anne van Iseghem (voorzitter)
Tel 059.70.35.73
Email : annevaniseghem@gmail.com

Geef ons uw naam en voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer of GSM-nummer en E-mailadres door.
Uw lidgeld kunt u storten op rekening BE97 0015 7110 4249 van Neos Oostende met vermelding : Nieuw lid

Het lidgeld voor 2024 bedraagt € 35 per persoon.

Wie NIEUW aansluit vanaf 1 september 2023 en € 35 betaalt, blijft lid tot 31 december 2024

In ruil voor uw lidgeld krijgt u :
• onze driemaandelijkse Nieuwsbrief
• het trimestreel “Neos-Magazine”
• een gratis verzekering van, naar en tijdens alle Neos-activiteiten

Sinds 2018 kan u, indien u regelmatig deelneemt aan sportactiviteiten georganiseerd door Neos Oostende, een teruggave bekomen van een deel van uw lidgeld bij uw mutualiteit. Dit komt door de nieuwe samenwerking van Neos met SPORTIEVAK, een erkende sportfederatie. Het formulier van uw mutualiteit laat u daartoe invullen door de clubsecretaris.