Je bent hier:
Lid worden
Hoe word je lid van Neos Izegem?

 Het lidgeld bij Neos Izegem bedraagt € 55 per persoon, dit mag gestort worden op het rekeningnummer BE34 4724 3504 6190 (met vermelding van uw adresgegevens). De maandelijkse voordrachten zijn gratis, deze gaan door in het CM-lokaal van Izegem. Kom gerust eens een kijkje nemen, van harte welkom. Of neem contact op met één van de bestuursleden. 

Niet-leden kunnen ook de vergaderingen bijwonen mits betaling van 5€.