Je bent hier:
Wie zijn wij?
NEOS Koksijde - Welkom

  


Neos Koksijde - een afdeling van Neos Nationaal - is de vereniging van én voor de actieve 55-plusser van Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald, Wulpen en omgeving.
Onze afdeling telt meer dan 400 leden.

Neos Nationaal telde op 1 juli 2020 bijna 36.000 leden, verspreid over 220 plaatselijke afdelingen, en is ongetwijfeld één van de snelst groeiende senioren (of moeten wij eerder spreken van medioren) verenigingen in Vlaanderen. Elkeen, ongeacht zijn filosofische of religieuze overtuiging, die zijn vrije tijd op een zinvolle én aangename manier wil doorbrengen is van harte welkom bij Neos.      

Ons met zorg samengesteld jaarprogramma biedt voor elk wat wils;  naast tal van plaatselijke acitiviteiten zijn ook de Nationale én de Provinciale initiatieven daarin opgenomen.

Neos Koksijde is lid van SAR, de Senioren Adviesraad van Koksijde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEOS Koksijde - Wie zijn wij
Neos is een bruisende seniorenvereniging voor actieve senioren met een brede belangstelling voor cultuur, uitstappen, reizen, sport en ontspanning.

                    

Neos Koksijde telt op 20augustus 355 clubleden: alleenstaanden, echtparen en samenwonenden.

Neos Koksijde maakt deel uit van het grote netwerk van 220 clubs, verspreid over heel Vlaanderen en goed voor 36.000 ledenHet beroepsverleden van onze leden speelt geen enkele rol.  Vooral belangrijk is een ruime interesse, een open geest én een positieve ingesteldheid om samen met én onder leeftijdsgenoten een leuke én leerrijke tijd te beleven op een aangepast ritme, maar vooral in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer.

Neos is in de eerste plaats een plek waar het leuk is om samen te komen.  Minstens even belangrijk als de activiteit zelf is de gezelligheid, het kunnen ontmoeten van vrienden, het leren kennen van nieuwe mensen, het kunnen ophalen van herinneringen, wat kunnen bijpraten én zich kunnen thuis in een echte vriendenkring.

Wat is de missie van Neos?

Neos is een levend netwerk van zelfstandige kernen, waar mensen met levenservaring vanuit een veilige, warme en open verbinding de durf en de kracht ontwikkelen om zichzelf en elkaar permanent te helpen ontplooien. Zo geven we een zinvolle betekenis aan onze leefwereld van vandaag en morgen.

• levend netwerk van zelfstandige kernen
Neos gelooft in de kracht van plaatselijke netwerken. Het is geen koepelorganisatie, wel een centrumbeweging, een kloppend hart dat vanuit de gezamenlijke missie en waarden de vele kernen in Vlaanderen voedt en er zich door laat voeden.
• mensen met levenservaring
Neos gelooft in de meerwaarde van uitwisseling en gedeelde ervaringen over leeftijden heen, ook in de verschillende generaties ouderen
 veilige, warme en open verbinding
Neos en elk van haar kernen zorgt in eerste instantie voor échte, menselijke verbinding, voor ongedwongen samenzijn, voor ruimte om elkaar te kennen en erkennen. Voor openheid, ook van nieuwe mensen en
ideeën. Want net hierin ligt de kiem voor persoonlijke en gemeenschappelijke ontplooiing
• durf en kracht ontwikkelen
Neos gelooft dat in een warme kern de gedachten en ideeën kunnen rijpen. Daar ontwikkelt zich de moed en de goesting om samen initiatief te nemen en de wereld van vandaag en morgen vorm te geven. Lukt het, dan heb je een baken verzet. Mislukt het, dan val je terug in je veilige omgeving
• om zichzelf en elkaar permanent te helpen ontplooien
Neos gelooft dat vernieuwing en zelfontplooiing vanuit verbinding elke mens een leven lang een zinvolle betekenis kan geven. Wie kiest voor Neos, stapt in deze vorm van duurzaam engagement
• zinvolle betekenis
Dit is het resultaat, voor onszelf en voor onze omgeving. Niet alleen vandaag maar ook met een blik op de toekomst. 

Kan ik vrijwilliger of bestuurslid worden bij Neos?

De werking van Neos is gestoeld op het engagement van meer dan 1800 vrijwilligers. Elke afdeling wordt geleid door een bestuursploeg van vrijwilligers. Zij zijn vaak op zoek naar helpende handen. Het vrijwillig engagement binnen een Neos-afdeling kan verschillende vormen aannemen: van occasionele vrijwilliger bij bepaalde activiteiten tot volwaardige bestuursleden. Bestuursleden krijgen ook de kans verantwoordelijkheid op te nemen op provinciaal of nationaal niveau.

Wie behoort tot de doelgroep van Neos?

Neos staat voor netwerk van ondernemende senioren. Iedereen die zich onder deze noemer terug kan vinden, is welkom bij Neos. Het publiek van Neos bestaat uit ongeveer de helft gewezen zelfstandigen en de helft kaderleden, ambtenaren, bedienden, …
Leeftijd speelt geen rol. De meeste leden zijn niet meer beroepsactief.

Met welke organisaties werkt Neos samen?

Neos is ontstaan uit de ondernemingsbeweging (UNIZOLiantisMarkant en aanverwante diensten) en heeft met deze organisaties nog steeds een hechte band.

Neos is vertegenwoordigd in de Vlaamse Ouderenraad en de Federale Adviesraad voor ouderen.

Neos is structureel partner van ngo Trias.

Neos werkt nauw samen met CM.

Ik ben nog niet gepensioneerd, kan ik lid worden?

Dat kan. Je moet er wel rekening mee houden dat de meest clubactiviteiten in de namiddag plaatsvinden.

Ben ik verzekerd als lid of bestuurslid van Neos?

Leden, bestuursleden en kandidaat-leden zijn via de Polis Verenigingsleven verzekerd voor:

  • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
  • Lichamelijke ongevallen
  • Rechtsbijstand