Je bent hier:
Lid worden
NEOS Koksijde hoe lid worden ?

Lid worden van Neos Koksijde kan heel eenvoudig!

Stort de jaarbijdrage van 30,00 € per persoon op de rekening BE27 0682 1805 0973 van Neos Koksijde,
én bezorg ons, per mail of telefonisch, volgende persoonlijke gegevens:

naam en voornaam (conform uw identiteitskaart), geboortedatum,
adres, e-mailadres, telefoon en/of gsm nummer, ICE nummer(=te verwittigen bij noodgeval)
(facultatief:
gezinstoestand, trouwdatum, interesses)

Webstek: www.neosvzw.be/koksijde *** Email adres: neos.koksijde@gmail.com


 

Nieuwe leden blijven van harte welkom!

Wij vestigen er de aandacht op dat een Neos lidmaatschap strikt persoonlijk is.  Wanneer een partner of vriend(in) die geen Neos lid is toch wenst deel te nemen aan één van de plaatselijke activiteiten wordt het niet ledentarief toegepast.  Voor Provinciale en/of Nationale evenementen kunnen niet-leden enkel deelnemen mits aansluiting op dat moment.

Regelmatig worden onze leden via een infoflash, hetzij per email (indien gemeld), hetzij via bedeling door een van de wijkmeesters, op de hoogte gebracht van de aangeboden activiteiten.