Je bent hier:
Agenda Clubagenda
Terug naar overzicht
YOGA wekelijks - Zaal voor vloersporten Koksijde-Dorp
op 31/5/2022 om 14:30 tot 15:45
Programma:

Onder leiding van Erik De Rynck (erevoorzitter) worden wekelijks Yogalessen gegeven door mevrouw Katrien Van Ooteghem. Dit gaat door vanaf 7 september 2020 tot 26 april 2022.

Info : Erik 0474 27 55 34 of erik.de.rynck@telenet.be

De Sportdienst van Koksijde stelt ons de zaal voor vloersporten, gelegen in Zeelaan 48B (achter het oude Gemeentehuis),  ter beschikking.  Gratis parkeren vlakbij op de parking rechtover de Hotelschool Ter Duinen, Houtsaegerlaan 40 Koksijde.
Start van de lessen 14u30 - einde 15u45.
Na de yoga kunnen de geïnteresseerden iets nuttigen in de nabijgelegen cafetaria van tennis of zwembad.

Door de ruimere locatie zijn er enkele extra plaatsen beschikbaar. Wegens de aard van de oefeningen, aangepast aan senioren, is geen ervaring vereist om deel te nemen. 

Katrien blijft de vaste lesgeefster en Erik vertegenwoordigt het bestuur van Neos.

Ongeacht de resterende beurten van vorig clubjaar koopt iedereen bij de opstart een nieuwe tien beurtenkaart. Eén beurtenkaart kan niet door twee yogi gelijktijdig worden gebruikt!!!  Op deze nieuwe beurtenkaart noteert Erik de resterende beurten van vorig clubjaar.             In de loop van het clubjaar koopt elke yogi minstens nog één extra tien beurtenkaart. .

Neosleden betalen 60 euro voor de eerste tien beurtenkaart; niet leden 75 euro.

Enkel de leden van Neos zijn verzekerd tijdens het beoefenen van yoga.

Gelieve uw deelname te melden aan Erik, hetzij op Gsm 0474 27 55 34, hetzij via  email  erik.de.rynck@telenet.be (zijn oud hotmail account is niet meer geldig !!!).

Wil bij die gelegenheid zeker uw e-mailadres, gsm- of telefoonnummer doorgeven.

Na bevestiging en liefst een week vóór de eerste samenkomst betaalt u de beurtenkaart op rekening BE08 7374 3010 4713 van Erik De Rynck en niet op rekening van Neos (om organisatorische reden).

 

Graag uw aandacht voor volgende afspraken

a/ Respecteer de rust:

    ° wees minimum vijf minuten vóór aanvang aanwezig

    ° verlaat nooit voortijdig de sessie

    ° laat uw gsm in uw auto achter of zet die op stil bij het binnenkomen

b/ Draag gemakkelijke, loszittende kledij

c/ Meld ernstige letsels tijdig en zeker vóór elke sessie aan de lesgeefster; zo 

    voorkom je nodeloze letsels

d/ Breng zelf mee: extra matje of dekentje, zitbankje en/of kussentje.

e/ Onze samenkomsten zijn enkel mogelijk mits het in acht nemen van de maatregelen die 

    door de Veiligheidsraad zijn opgelegd.

    Hiervoor raadpleegden en gebruikten wij volgende bronnen:

       = Ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van

          23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het

          coronavirus COVID-19 te beperken.

       = Corona gids sociaal-cultureel volwassenwerking

       = Steunpunt sociaal-cultureel werk vzw

       = Lokaal bestuur Koksijde van 10 juli 2020.

    Verdere aanpassingen blijven mogelijk.

 Graag uw aandacht voor:

   ° Zaal toegankelijk vanaf 14 uur en/of zodra de verantwoordelijke aanwezig is;

      te ontruimen vóór 16 uur.

   ° Houd voldoende afstand vóór, tijdens en nà de samenkomst;

      Vermijd flessenhalzen in inkomhall en bij toiletbezoek.

   ° Gebruik een mondmasker (zelf mee te brengen) bij aankomst, bij vertrek en bij elke

      verplaatsing (bvb. toiletbezoek)  binnen de zaal.

      Dus masker op tot wanneer u uw plaats inneemt op de mat én zodra u uw plaats verlaat.

      Tijdens de yoga oefeningen moet geen masker worden gedragen.

   ° Vesten en tassen(met gsm) zijn niet toegelaten op de tatami mat.

      De mat wordt op kousen betreden; zeker niet op blote voeten.

   ° Vermijd fysieke contacten; neem bij aankomst meteen uw plaats in op het tapijt;

      iedereen ligt in dezelfde richting.

   ° Respecteer de hand- en hoesthygiëne.

     Ontsmet bij aankomst én nà toiletbezoek uw handen.

.  ° Geef niets aan elkaar door; meditatiekaartjes zijn niet toegelaten.

   ° Ter plaatse worden GEEN betalingen aanvaard.

   ° Elke yogi reinigt en ontsmet nà de yoga het contactoppervlak naast zijn eigen matje tenzij

     dat breed genoeg is waardoor de handen de tatami mat niet aanraakten.

     Indien nodig eigen gel en ontsmettingsdoekje(s) meebrengen.

   ° Yogi die een verhoogde lichaamstemperatuur hebben, niezen, hoesten, een loopneus

     hebben en/of andere symptomen vertonen die kunnen wijzen op besmetting met het

     coronavirus (én dit tot drie dagen vóór de samenkomst) zijn NIET welkom.

   ° Meld de verantwoordelijke eventuele besmettingen in uw naaste omgeving;

.     Blijf dan zelf voldoende tijd thuis.

   ° Wie ziek wordt binnen de veertien dagen nà een yoga samenkomst MOET de raadgeving

      van de behandelende huisarts opvolgen.

   ° Elke yoga beoefenaar heeft bij het begin of tijdens de activiteit de gelegenheid om aan

      te geven of zij/hij zich voldoende veilig voelt en/of om suggesties te uiten.

      Deelnemers mogen elkaar aanspreken als voorzorgsmaatregelen onvoldoende

      worden opgevolgd.

   ° Bij elke samenkomst houdt de verantwoordelijke een deelnemerslijst bij met vermelding

      van naam en gsm of telefoonnummer van elke yogi. Deze lijst wordt gedurende vier

      weken bewaard.   In geval van besmetting kunnen deze gegevens gebruikt worden door

      de Diensten van Volksgezondheid (contact tracing).

      Het is daarom belangrijk dat Neos over uw recentste contactgegevens beschikt.  Gelieve

      via email of telefoon uw telefoonnummer te melden en/of te herbevestigen aan Erik,

      gelijktijdig met uw reservering voor de yoga of ten laatste vóór 1 september.

 

Fijne Neosgroet

 

 

 

 

Georganiseerd door:
Erik De Rynck
Locatie:
Zaal voor Vloersporten
Zeelaan 48 B
8670 KOKSIJDE