Neos Hamme - voor wie ?


Wellicht hebt U reeds gehoord van Neos –hét netwerk van ondernemende senioren.

NEOS is een bruisende vereniging voor actieve senioren die hun welverdiende rusttijd zinvol wensen door te brengen en terzelfdertijd hun kennissenkring verruimen door nieuwe vrienden te ontdekken.

In onze gemeente Hamme is NEOS als hét netwerk van ondernemende senioren gedurende 25 jaar zeer actief en brengt mensen samen die niet alleen belangstelling hebben voor feestelijke, informatieve en leerrijke bijeenkomsten maar ook voor sport, ontspanning, uitstappen, reizen en culturele evenementen. Kortom, NEOS is er voor senioren die regelmatig gezellig willen samen zijn met leeftijdsgenoten.

Vriendschap, verdraagzaamheid, solidariteit, rechtvaardigheid, respect en eerbied staan in onze beweging centraal. Bovendien zijn wij begaan met wat er gebeurt in de wereld rondom ons en in het bijzonder van de senioren op sociaal, cultureel en economisch gebied. Zo bouwen wij mee aan een gelukkiger samenleving.

Tenslotte kunt U voor alle informatie altijd terecht op ons plaatselijk NEOS secretariaat.

In afwachting U eventueel te mogen verwelkomen in onze grote NEOS-familie verblijven wij inmiddels met onze vriendelijke groeten.

Sven Vercammen
Voorzitter