Je bent hier:
Wie zijn wij? Wat doen we?
Wat kan U van ons verwachten

Neos Aalter werkt ieder jaar weer een programma op maat van haar leden uit. Gedurende de wintermaanden ligt het accent voornamelijk op de gastsprekers. Journalisten, professoren, politici of andere deskundige sprekers brengen op een heldere en boeiende manier hun verhaal voor onze leden.

Van zodra de eerste zonnestralen zichtbaar zijn, trekken we er regelmatig op uit. Tijdens onze daguitstappen trachten we het aangename steeds aan het leerrijke te koppelen. Zo kiezen we meestal voor geleide bezoeken en een goed gevuld programma. Maar we genieten evenzeer van een lekker middagmaal of een verfrissende pint op een terras. (Wie graag de conditie onderhoudt, kan deelnemen aan onze fiets- en wandeltochten. Ook hier primeert de goede sfeer op de prestaties.)
Neos Aalter neemt regelmatig deel aan de activiteiten die door Neos Oost-Vlaanderen of door Neos nationaal georganiseerd worden.

 
Bekijk ook onze rubriek Agenda

Neos Aalter is ook in de gemeente actief. Onze verenging is vertegenwoordigd in de senioradviesraad en de contacten met het cultureel centrum zijn ook veelvuldig. Onze leden hebben we wel degelijk een vinger in de pap als het op 'seniorenbeleid' aankomt.