Je bent hier:
In de Kijker
Publicatie uitslag enquête 11 april 2023

 Beste leden Neos SGW,


Tijdens de voordracht van 11 april 2023 hebben we een enquête formulier uitgedeeld en delen graag met jullie de uitkomst er van.
Er waren 209 aanwezigen die elk een formulier kregen en we hebben in totaal 123 antwoorden terug gekregen. Een aantal aanwezigen hebben ervoor gekozen om één document per koppel in te vullen.

Hieronder de uitslag van de enquête:
Vraag 1:
De inschrijving voor initiatieven van Neos Provinciaal en Neos VZW waren aan de lage kant en we willen polsen of het inleggen van busvervoer en de daaraan gekoppelde extra kost jullie zouden aanzetten tot deelname. We verwachten dat het inleggen van een bus een meerkost van 15 tot 20 € pp zou bedragen. Het bestuur zal beslissen voor welk evenement er busvervoer wordt aangeboden.

Antwoord 1:
80 hebben ja geantwoord en 43 nee.
Het bestuur heeft hiermee het besluit genomen om voor bepaalde evenementen van Neos vzw of Neos Provinciaal waaraan Neos SGW zou deelnemen een bus in te zetten. We zullen dit samen met de prijs er van communiceren via het inschrijvingsdocument.

Vraag 2:
Welke score van 1 tot 10 geeft U aan het door Neos Sint-Gillis-Waas aangeboden programma? 1 is de laagste score en 10 de hoogste.

Antwoord 2:
Volgende score werd gegeven:
1x5 (doch geen opmerkingen geplaatst waarom de score zo laag was)
35x8
48x9
39x10

Op de bijkomende vraag “Wat zouden jullie graag toegevoegd of aangepast willen hebben aan het programma?” werd meestal bevestigd dat onze leden heel tevreden waren met het aangeboden programma doch de vraag naar nog eens een meerdaagse reis kwam meermaals naar voor.
Ook eens iets komisch werd geopperd alsook een voordracht over drugsproblemen in gezinnen en in de havens.

Daarnaast werd er ook een mogelijkheid geboden om een reactie te geven over de reeds aangeboden programma’s of een boodschap te geven naar het bestuur toe:
“We geven jullie ook de mogelijkheid om hieronder een korte reactie te geven over de reeds aangeboden programma’s of een boodschap naar het bestuur toe. Tips zijn natuurlijk altijd welkom.”

De opmerkingen die bij deze vraag werden geformuleerd waren ronduit lovend en het bestuur was uitermate tevreden met dit goede resultaat.
Meermaals werd opgemerkt dat de terugmelding van de bevestiging enkel een nummer bevat en niet voor wat men is ingeschreven. Het bestuur gaat dit onderzoeken en zien of we in ons inschrijvingssysteem hiervoor een oplossing kunnen bieden.

We danken jullie van harte voor de medewerking aan de enquête en zullen zien of we kunnen voldoen aan de geformuleerde voorstellen.

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van Neos Sint-Gillis-Waas