Je bent hier:
In de Kijker
Seniorenvereniging Neos zet sociale contacten centraal “Inzet voor anderen maakt mensen gelukkig”

Zijn wij gelukkig? Een vraag die velen onder ons bezig houdt.

Terecht, want in de korte tijd dat we hier rondlopen, willen wij dat “goed” doen, willen wij zin geven aan het leven. En daarvoor kijken we niet alleen naar onszelf, maar ook naar anderen, naar mensen om ons heen. Zingeving en geluk: een uitdagende combinatie.

Uit het recentste wereldgeluksrapport blijkt dat België het op dat vlak niet slecht doet; we staan op de 16de plaats. Opgesplitst per provincie komen er wel verschillen naar boven. Zo valt bv. op dat in Limburg ouderen duidelijk beter scoren dan jongeren: 75-plussers geven qua geluk score van 7,65 terwijl min-25jarigen op 6,39 afkloppen.

De verklaring hiervoor ligt voor de hand: geluk wordt gekoppeld aan tevredenheid, aan kwaliteit van leven. Bepalend daarbij zijn de dagdagelijkse hoofdactiviteit (vrijwilligerswerk bv.), gevolgd door de financiële situatie en de sociale contacten.

Wie als senior vandaag door het leven stapt, is actief, sociaal, meelevend, creatief, zorgend. Senioren zijn bezig met de opvang van de kleinkinderen of de eigen ouders. Zij spelen een grote rol in het verenigingsleven, zij werken verder aan eigen ontwikkeling via lezingen en reizen.

Senioren verbinden de generaties. Zij hebben jarenlang veel levenservaring opgebouwd en kijken vanuit een helikopter naar wat zich in de samenleving afspeelt. Hoe de “hardwerkende Vlaming” struggelt met de balans tussen werk en leven, hoe jongeren overspoeld worden door social media en normvervaging, hoe kleine kinderen hun weg zoeken in de grote wereld.

Senioren hebben geleerd dat je moet verbinden, mensen moet samenbrengen. Dat je best luistert naar elkaar in plaats van zelf veel te spreken. Oud(er) zijn is mooi, is heerlijk.

Daarom de brede oproep naar iedereen: kom uit je kot, zoek andere mensen op, ga samen op verkenning, wees er voor mekaar.

Neos vzwNeos is het Netwerk van ondernemende senioren, de snelst groeiende seniorenvereniging van Vlaanderen met 35.800 leden, 2.000 bestuursvrijwilligers  en 224 lokale afdelingen. (Limburg 5.300 leden in 40 clubs)
In lokaal clubverband beleven mensen vanaf hun pensioenleeftijd de tijd van hun leven.

De campagne van “de Verenigingspil”, die Neos heeft opgezet samen met 38 andere verenigingen in Vlaanderen, ondersteunt deze gedachte. https://deverenigingspil.be/