Wie zijn wij en wat doen we?

Neos staat voor Netwerk van ondernemende senioren. Vlaanderen telt zowat 35 500 leden, maar belangrijk is het werken met mensen in en uit je eigen gemeente. De voornaamste troef: ontmoeten en verenigen.

Neos is meer dan een gezellig samenzijn – wat natuurlijk ook kan en vaak is - , maar wil ook vormend, zingevend, cultureel zijn. Vormend in de zin van voordrachten en bezoeken; zingevend in de zin van je hebt er iets aan, een ontdekking, een verrijking; cultureel: een bijdrage tot het mooie, het ontspannende in ons leven.
De voordrachten kunnen rond verschillende thema’s draaien, dit jaar was de heer Portzky aan de beurt, hij gaf een interessante en vaak herkenbare lezing over het geheugen. Zingevend zoals bijvoorbeeld een namiddag over Apps, die in maart een vervolg kent, een kookworkshop over de Marokkaanse keuken; een bezoek achter de schermen van het Zol enz. Cultureel bijvoorbeeld Daens in juni, een babbelconcert met Marc Erkens.
En dan vergeet ik het nieuwjaarsfeest, een bezoek aan Arcen enz.