Je bent hier:
Lid worden
Lid worden

Heb je interesse om ons te vervoegen, dan ben je altijd welkom.

Het lidgeld voor 2024 bedraagt  35 € per persoon. 

Lid worden, doe je door het lidgeld over te schrijven op rekening BE67 0682 3795 6787 vn NEOS Lummen met vermelding "Lidgeld 2024 + uw naam".

Vergeet niet je gevens te bezorgen.  Stuur een mailtje met naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum naar neosLummen@gmail.com of bezorg het aan één van onze bestuursleden.

 
Geen activiteiten