Inschrijvingen en annuleringen

De agenda van Neos Kuringen staat vol met betalende activiteiten, welke door Neos Kuringen, Neos Limburg, Neos Nationaal of een externe partner worden georganiseerd.

Uw inschrijving is pas definitief wanneer het juiste bedrag, zoals vermeld op de uitnodiging/aankondiging, is betaald op de rekening van Neos Kuringen .

 

Als u ingeschreven (betaald) heeft, maar toch niet kan deelnemen aan de activiteit, moet u ALTIJD de inschrijving annuleren bij de voorzitter, secretaris of een ander bestuurslid (telefonisch of per e-mail of per sms.

 

Voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld gelden dan de volgende afspraken:

1      U annuleert vóór de uiterste inschrijfdatum (= betaaldatum), dan hebt u  recht op een volledige terugbetaling.

2      U annuleert nà de uiterste inschrijfdatum (= betaaldatum), dan hebt u geen recht meer op een volledige terugbetaling (u ontvangt alleen het bedrag terug dat de club niet heeft moeten uitgeven, bv. een maaltijd). De vaste kosten (busvervoer, inkomgelden, gidsvergoedingen, dossierkosten, …) verbonden aan de activiteit worden niet terugbetaald.

 

In geval wij een wachtlijst hebben en iemand van de wachtlijst uw plaats(en) inneemt, kan het inschrijvingsbedrag min de dossierkosten terug betaald worden. Indien er geen wachtlijst is en u dus niet vervangen kan worden, hebt u geen recht op een volledige terugbetaling.

 

Wie niet komt opdagen bij de activiteit (vergeten, vergissing, ziek, …) en dus niet geannuleerd heeft, kan geen aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling.

 

 

NB. De volgorde van de inschrijvingen gebeurt volgens de datum van betaling op onze Neosrekening. Wie vóór de inschrijfdatum betaald heeft, maar niet kan deelnemen aan de activiteit omdat het maximum aantal deelnemers reeds bereikt is, wordt zo spoedig mogelijk hiervan verwittigd en krijgt het inschrijvingsbedrag volledig terug betaald.

Geen artikels aanwezig.
Geen activiteiten