Je bent hier:
Wie zijn wij ? Bestuur
Het bestuur van Neos Bree

Neos Nationaal heeft alle afdelingen opgeroepen om in de eerste helft van 2019 het bestuur te vernieuwen. Ook Neos Bree heeft een bestuursvernieuwing voorbereid waarvan de samenstelling op 27 juni 2019 aan de algemene ledenvergadering werd voorgesteld in functie van de officiële bekrachtiging.

Het vernieuwde bestuur is een evenwichtige mix geworden van ervaring / continuïteit enerzijds en frisse ideeën anderzijds zoals de start met een facebookaccount waarmee de club nieuwe leden wil aantrekken en activiteiten wil aankondigen en er ook een verslagje met foto's van wil posten. Ook de website werd opgefrist en wordt zeer zorgvuldig opgevolgd en geactualiseerd. Bovendien ontvangen de leden elke maand een digitale nieuwsbrief met clubnieuwtjes, verslagen, aankondigingen.
Onze bestuursploeg staat open voor al je vragen of suggesties. Contacteer ons persoonlijk of wend je tot de secretaris guy.beckx@telenet.be.  

Na ontslag om persoonlijke redenen van Jacky Kerkhofs op 9 maart 2021, werd op 20 mei 2021 het bestuur aangevuld met twee dames: Lisette Donders en Mieke Bonsel. Met de aanwinst van deze dames is het genderevenwicht (5M/4V), dat het bestuur al een tijdje nastreefde, hersteld (foto: 7 juli 2021). 

Sinds 1 januari 2022 is onze proost, E.H. Arthur Janssen, niet langer bestuurslid maar als waardering voor zijn trouwe dienst aan onze club, hebben we hem de titel van ere-proost toegekend.  

Op 31 mei 2022 kondigde Mieke Bonsel haar ontslag om persoonlijke en familiale redenen aan. Het bestuur dankt haar voor de warme sympathie die we van haar tijdens het jaar waarin ze haar functie opnam, mochten ervaren. 

  • Louis COONEN
Titel:Voorzitter
Telefoon:+32 / 89 / 46 27 32
E-mail
  • Lou BECKERS
Titel:Ondervoorzitter, Verantwoordelijke sport, Vertegenwoordiger seniorenraad
Telefoon:+32 / 89 / 472 17 3
E-mail
  • Guy BECKX
Titel:Secretaris, Webbeheerder, Facebookbeheerder
Telefoon:+32 / 89 / 464 47 5
E-mail
  • Willy MICHELS
Titel:Penningmeester
Telefoon:+32 / 89 / 468 38 6
E-mail
  • Annie BUSEYNE
Titel:Bestuurslid
  • Anne-Marie COENEN
Titel:Bestuurslid, Wijkmeester, Vertegenwoordiger seniorenraad
Telefoon:+32 / 89 / 465 23 4
E-mail
  • Ernest ESSERS
Titel:Bestuurslid, Wijkmeester
Telefoon:+32 / 89 / 471 23 5
E-mail
  • Lisette DONDERS
Titel:Bestuurslid
Telefoon:+32 / /
E-mail