Voordracht Patrick Loobuyck, dinsdag 15 september 2020. Verslag

In deze coronatijden mochten we ons toch verheugen over de belangstelling van een 25-tal leden die met aandacht de interessante lezing van professor Loobuyck bijwoonden.

Diversiteit in onze samenleving is niet meteen een eenvoudig thema maar de spreker bracht nieuwe inzichten bij die ons laten nadenken 'met gezond verstand', meteen ook de titel van zijn voordracht (en zijn boek) 'Samenleven met gezond verstand'.

"Door alle verschillen en felle discussies, wordt probleemloos samenleven steeds moeilijker. Moeilijk, maar niet onmogelijk."

 

“Er gebeuren vandaag veel dingen die het samenleven ronduit ingewikkeld maken. Aanslagen, vluchtelingen, populisme: ieder schreeuwt zijn onzekerheid en angst uit. En de debatten gaan hard tegen hard, op tv, in het parlement, op Facebook, op kantoor of in de huiskamer. Het gevolg daarvan is dat we dreigen te vergeten hoe we kunnen samenleven. We mogen ons niet uit elkaar laten spelen, schrijft Patrick Loobuyck. Daarvoor moeten we elkaar ernstig nemen en op zoek gaan naar een verbindend verhaal. We hebben een brede consensus nodig die de samenleving schraagt en vertrouwen geeft. Redelijkheid kan ons redden."

Interessante avond en leuk om na de lezing coronaproof nog even bij te praten bij een drankje in De Refferie.