Heppeneert, dinsdag 17 augustus 2021, misviering en koffietafel

Het weer op 17 augustus 2021 nodigde niet uit om een groepsfoto te maken maar dankzij Lou Beckers genieten we toch van mooie herinneringen aan onze misviering van gisteren die in het teken stond van de feestdag van Maria op 15 augustus (zie onderaan voor de link).

We waren allemaal getuigen van de veerkracht die onze proost Arthur tijdens de viering etaleerde. Wie doet het hem na op zijn gezegende leeftijd: een uur rechtstaan, nog een paar keer knielen ook en dan de helderheid van geest hebben om nog een mooie inspirerende tekst uit het hoofd te declameren. Proficiat, proost, we vonden het geweldig dat je in deze viering voor onze Neos-leden wilde voorgaan. Dank ook aan diaken René Clijsters die gezorgd heeft voor de misboekjes en assistentie verleende aan de celebrant.

We vergeten zeker Margriet Goossens niet voor de lezingen en het dirigeerwerk waarmee zij er in slaagde de deelnemers toch op een behoorlijk niveau (zonder repetities 😊) te laten meezingen. En dat meezingen kon natuurlijk alleen maar dankzij het orgelspel van Willy Martens die bekende en vertrouwde Maria-liederen liet weerklinken maar ook het meest recente ‘Maria lief’ aanhief dat hij ter gelegenheid van de Mariafeesten 2021 componeerde en waarvoor Els Diels (dochter van Emmy Lousbergh en dus de opvolgster van haar papa Gustave) de tekst schreef.

In naam van onze voorzitter en het bestuur onze welgemeende dank voor jullie bijdrage.

De koffietafel na afloop was gezellig; sommige Neos-leden hadden elkaar al een heel lange tijd niet meer gezien en dat bleek duidelijke uit de hartelijke en geanimeerde tafelgesprekjes tijdens de broodmaaltijd. En daarmee is de toon gezet: onze leden hebben ons het vertrouwen gegeven dat de belangstelling voor onze activiteiten (we waren met 60 deelnemers) het bestuur zal aanmoedigen om het werkjaar enthousiast in te zetten.

Via deze link kom je bij de foto’s terecht waarvoor dank, Lou: https://photos.app.goo.gl/Qpbs56pS1CnbMQBe7