Rondleiding in de gerestaureerde Sint-Michielskerk Bree, donderdag 2 september 2021

Donderdag 2 september 2021: nu de restauratie van het interieur van de Sint-Michielskerk in Bree afgewerkt is, vond het bestuur van Neos Bree het een ideale gelegenheid om een geleid bezoek te brengen aan onze parochiekerk die gewijd is aan Sint-Michiel, de patroonheilige van Bree.
Met een 70-tal leden van Neos Bree en een 20-tal leden van Davidsfonds Bree was de middenbeuk aardig volzet. Frans Adriaensen, stadsgids van Bree en lid van Neos Bree, bracht ons een duidelijk overzicht van het ontstaan en de verschillende vergrotingen en restauraties die de kerk door de eeuwen heen doormaakte. Het evolueerde van een kleine houten gebedsruimte in 1007 tot de neogotische kerk die we nu kennen.  Eind 16e eeuw werd het gemeentehuis van Bree gebouwd pal voor de ingang van de kerk. Bij elke uitbreiding van de kerk ontstonden er hevige discussies tussen de burgerlijke en de geestelijke overheid die het gemeentehuis liever op een andere plaats wilde. Tevergeefs, het staat er nog steeds.
In 2018 startten de laatste renovatiewerken van het interieur. De bloemmotieven op het plafond werden blootgelegd en bijgewerkt. Deze werden in de jaren zestig wit overschilderd in de geest van die tijd. Ook werden enkele merkwaardige beelden uit de 14e en 15e eeuw gerestaureerd waaronder de Graflegging, Sint Anna -ten-drieën en de Piëta.  
Het orgel was wellicht één van de moeilijkste renovaties. Willy Martens, lid van onze club Neos Bree en een talentvol musicus en orgelist, maakte ons duidelijk op welke manier een vervallen orgel, gerenoveerd werd tot een prachtig en hoogwaardig instrument. Daarna konden we genieten van een orgelrecital waarin Willy liet horen welke variatie aan klanken het orgel kan voortbrengen.  Hij eindigde met het lied ‘Maria Lief’ dat hijzelf componeerde en waarvan Els Diels de tekst schreef ter gelegenheid van het Mariajaar in Bree (Els Diels is de dochter van ons Neos-lid Emmy Diels-Lousbergh).
Als slotstuk was nog een verrassing voorspeld voor de leden van Neos Bree: een clublied! Ook weer muziek van Willy Martens en tekst van Els Diels. We deden een eerste voorzichtige oefening onder leiding van onze huisdirigent Margriet Goossens om mee te zingen.
Om de namiddag af te sluiten, trokken we naar Mussenburghof voor een koffietafel. Eerst prees onze voorzitter Louis Coonen de talenten die Neos Bree in huis heeft: Frans, Willy, Els, Margriet en niet te vergeten Gerard Brusten, stadsfotograaf en tevens onze huisfotograaf. Hij heeft voor de beelden van de PowerPointpresentatie gezorgd. Hij maakt trouwens een fotoreportage van al onze activiteiten en ook deze namiddag zal een mooie herinnering blijven dankzij de reportage van Gerard.
Al deze Neos leden kregen een kleine attentie en werden toegejuicht voor hun bijdrage aan deze leerrijke en aangename namiddag.
Verslag: Annie Buseyne

Foto's, zie fotoalbum op deze website:
Gerard Brusten (bezoek kerk) 
Lou Beckers (broodjesmaaltijd)