Zomerfeest, vrijdag 23 juni 2023, feestzaal Jacky Jaeken
Vrijdag 23 juni 2023: we hadden geen betere dag kunnen bedenken voor het zomerfeest waarmee onze club het huidige werkjaar afsloot: een warme dag zonder dreigende onweerswolken of voorspelde hevige regenval zoals de dag voordien.
89 Neos-leden waren - zoals altijd - goed op tijd om samen te genieten van een uitzonderlijke avond in feestzaal Jacky Jaeken in Dilsen-Stokkem waar we altijd prima verwend worden.
Op het terras konden we genieten van cava en fruitsap en 3 leuke hapjes.
Tijd om de frisse feestzaal te betreden waar elke deelnemer die bij het binnenkomen de naam van een bloem toegewezen kreeg, op zoek moest gaan naar de tafel van die bloem. Zo kregen we een zomers allegaartje van boterbloemen, korenbloemen, leeuwenbekjes, lavendel, klaprozen enz.
Deze feestelijkheid had ook een officieel karakter als algemene ledenvergadering die haar goedkeuring zou geven aan de bestuurshernieuwing.
Louis Coonen die zijn tweede mandaat als voorzitter aanvat, heette iedereen hartelijk welkom en had de moeilijke opdracht om afscheid te nemen van twee bestuursleden van de vorige ploeg die hun mandaat wilden beëindigen. Louis dankte Lou Beckers voor zijn gedreven inzet van de voorbije 4 jaar waarin hij blijk gaf van organisatietalent en stiptheid, eigenschappen die hem als oud-militair niet vreemd waren. Lou was het bestuurslid dat nieuwe impulsen gaf aan het sportbeleid van de club, zelfs in tijden van corona toen hij wandelzoektochten uitstippelde die in de vertrouwde bubbel van vier afgelegd konden worden. Gelukkig blijft Lou nog paraat als wegkapitein voor de wekelijkse fietsnamiddagen waarvoor hij een reserve van tochten heeft aangelegd waaruit zijn opvolgers Ernest en Jo vrijblijvend kunnen putten.
Als waardering ontving Lou een paar lekkere flessen wijn die hij samen met zijn vrouw Catho ‘soldaat mag maken’. In zijn wederwoord dankte Lou zijn collega’s bestuursleden met wie het fijn samenwerken was en ook alle Neos-leden van wie hij veel sympathie heeft mogen ervaren.
Ook van Annie Buseyne met wie Louis een lang parcours heeft afgelegd binnen de club, moesten we, in haar hoedanigheid van bestuurslid, afscheid nemen. Louis gaf een mooi overzicht van de verdiensten van Annie als voormalige secretaris en manusje-van-alles, en ook van haar zachte persoonlijkheid: een aangename lieve medewerker op wie je kon rekenen en die met zorg en precisie activiteiten ontwikkelde, in het bijzonder ook de meerdaagse reizen waarvoor ze het voortouw nam.
Voorzitter Louis was blij om haar het zilveren ereteken van Neos nationaal te mogen uitreiken, een speldje om trots op te zijn na een bestuursfunctie van meer dan 8 jaar. Ook een bos bloemen mocht niet ontbreken. Met plezier gedaan.
Annie dankte voor de mooie woorden en voor de kansen die ze gekregen heeft bij Neos Bree, een beetje een thuishaven waarvoor ze zich met hart en ziel kon inzetten. Nu ze 80 is geworden, vond ze dat het tijd was voor jongere bestuursleden om de club verder te besturen. Van harte dank, lieve Annie, voor je betekenisvolle bijdrage aan het bestaan van onze club.
Na heel wat applaus, zette Lisette Donders, als pas verkozen ondervoorzitter, het protocollaire gedeelte verder. Lisette vroeg ons een minuutje respect voor de twee overleden Neos-leden van het voorbije jaar en ze verwelkomde ook de nieuwe leden van de afgelopen maanden. Ze werden allen bij handgeklap opgenomen in onze club die nu 155 enthousiaste leden telt.
Lisette nam ruim de tijd om het vernieuwde bestuur voor te stellen dat geslaagd is in de opvolging van de twee ontslagnemende leden in de persoon van René Vrolix (die niet aanwezig kon zijn wegens geplande vakantie) en Jo Janssen die samen met Ernest Essers het sportieve luik van het jaarprogramma op zich zal nemen.
Verder werden de ‘anciens’ nog eens in de spotlights gezet en gaf Lisette bij elk bestuurslid een opsomming van zijn of haar werkzaamheden en bevoegdheden binnen het bestuur: Guy Beckx, Willy Michels (die ook met vakantie was), Anne-Marie Coenen, Ernest Essers.
Last but not least Louis Coonen en Lisette Donders zelf die in een duo-voorzitterschap samen met de vernieuwde bestuursploeg de club verder zullen leiden: een ideale combinatie van ervaring en continuïteit enerzijds en jong en fris talent en engagement anderzijds.
En zo is onze club in goede handen en kijken we al vooruit naar een boeiend en gevarieerd nieuw jaarprogramma dat we op donderdag 21 september zullen voorstellen in CC De Zeepziederij in Bree; een datum om alvast met stip te noteren.
En toen werd het eindelijk tijd voor een heerlijk koud buffet waaraan onze leden gretig toehapten: een rijke keuze van frisse gerechtjes naar ieders zin.
Ook het dessertenbuffet was een heerlijke afsluiter van een mooie avond in vriendschap en verbondenheid, op z’n Neos dus: samen bijpraten en vooruitzichten voor de zomer uitwisselen.
Een Neos-activiteit op z’n best! We wensen al onze leden geweldige zomermaanden toe met nieuwe ontdekkingen en gezellige contacten en belevenissen.
Verslag: Guy Beckx

foto’s: Gerard Brusten: zie fotoalbum op deze website