Je bent hier:
Wie zijn wij?
NEOS KINROOI: wie zijn wij?
NEOS Kinrooi: NEtwerk van Ondernemende Senioren voor de gemeente Kinrooi en omgeving

NEOS Kinrooi is een vereniging van en voor actieve senioren uit Kinrooi en omgeving. Wij zijn er voor alle actieve, dynamische medioren en senioren, die de toekomst nog vol verwachtingen tegemoet zien.

Iedereen die een deel van zijn of haar vrije tijd graag op een zinvolle, sociale en leuke manier wil doorbrengen, is bij NEOS Kinrooi aan het juiste adres. Elke maand organiseren wij voor onze leden minstens één activiteit waar ieder lid of kandidaat-lid vrijblijvend aan mag deelnemen. Uitstappen, reizen, voordrachten, wandelingen, tentoonstellingen, bowlen, een kerst- en zomerfeest, theater, concert of film ... het komt bij NEOS allemaal aan bod. 

Heel wat activitieiten richten wij als NEOS Kinrooi zelf in, soms werken wij samen met een andere afdeling, met NEOS Limburg of NEOS Nationaal.

Op je eigen ritme en in een gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer kan je ontdekken wat NEOS-Kinrooi je te bieden heeft. Neem je graag aan een van onze activiteiten deel ... dat kan! Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden, zij introduceren je maar al te graag in onze NEOS-ledengroep.

NEOS-Kinrooi is één van de ca. 223 NEOS-afdelingen in Vlaanderen. Als NEOS Kinrooi telden wij sinds onze oprichting jaarlijks 161 leden.  Wij staan open voor iedereen die zich aangesproken voelt door ons programma. Het lidgeld bedraagt € 35 per persoon. Ons werkjaar loopt van september tot eind augustus.

Als 'NEtwerk van Ondernemende Senioren' behartigen wij de algemene belangen van onze leden, wij streven naar een grote solidariteit zowel binnen als buiten de generatie senioren en medioren. Wij trachten initiatieven te nemen om in onze samenleving diverse culturele en sociale facetten te ontwikkelen.

Het bestuur van NEOS Kinrooi is in handen van een aantal enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers uit onze eigen rangen die door de leden om de vier jaar worden (her)verkozen. Zij zorgen ervoor dat je - zonder kopzorgen - kan deelnemen aan al onze maandelijkse activiteiten. Overigens, je lidmaatschap houdt geen enkele verplichting van welke aard ook in. Je ontvangt driemaandelijks het nationale ledenblad 'NEOS-Magazine' waarin je interessante artikelen van en over senioren kan vinden.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden! NEOS Kinrooi verwacht je! En ook je vrienden en vriendinnen zijn bij NEOS welkom.

Voor meer informatie zie verder op deze website www.neosvzw.be/kinrooi

Het Bestuur