Je bent hier:
Wie zijn wij? Voor wie?

 

Neos MM is er voor alle 50-plussers

VOOR WIE?   Neos richt zich op mensen die niet meer beroepsactief zijn. Dit betekent dat we niet meteen een leeftijd vooropstellen maar dat onze jongste leden toch 55 a 60 jaar zijn. Als je nu aan het uitbollen bent en toch nog wat beroepsactief bent, kan je natuurlijk toch lid worden; datzelfde geldt voor uw partner. Ook als zij/hij wat jonger is of nog werkt.  Denk eraan dat de meeste activiteiten wel overdag plaatsvinden. 

Wij zijn er dus voor alle senioren: vrouwen en mannen, zelfstandigen en werknemers, mensen uit de zorg en het onderwijs, gelovig of humanist…  . Wij  zijn mensen met respect voor anderen en hun opvattingen: het merendeel zal waarschijnlijk van origine katholiek zijn, maar elke gezindheid respecteren wij. Tijdens onze activiteiten zijn leden ook verzekerd voor Burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. 

 

E-mail: maasmechelen@neosclub.be