Je bent hier:
Inschrijven en annuleren
Inschrijven en annuleren

Wat volgt betreft afspraken bij activiteiten die door Neos-Maasmechelen zelf georganiseerd worden.

Soms bevat onze omzendbrief een activiteit die georganiseerd wordt door een ander, bv. Neos-Limburg of Neos-Nationaal of een Reisbureau. In dit laatste geval verwijzen wij naar de gemaakte afspraken met die organiserende instantie (bv. Studio 100, Music Hall, Lauwers reizen enzomeer …). 

Sinds Corona zijn er problemen met annuleren van reizen en terugbetalen van voorschotten. Men heeft ons geadviseerd het reisgeld niet meer zelf te innen (en dan door te storten aan de reisorganisator), maar de reisorganisator de faktuur te laten sturen naar de leden die zich bij ons hebben aangemeld.

Jouw inschrijving is pas definitief wanneer het juiste bedrag is betaald op de rekening van Neos-Maasmechelen.

Als je ingeschreven (betaald) hebt, maar toch niet kan deelnemen aan de activiteit, moet je altijd de inschrijving annuleren en dan gelden de volgende afspraken:

  • Bij annuleren vóór de uiterste inschrijfdatum (= betaaldatum) heb je recht op volledige terugbetaling.
  • Bij annulering na de uiterste inschrijfdatum (= betaaldatum), heb je geen recht meer op terugbetaling.

In geval wij een wachtlijst hebben en iemand van de wachtlijst jouw plaats(en) inneemt, kan terugbetaling minus de dossierkosten geregeld worden.

Indien er geen wachtlijstvervanging is, heb je geen recht op terugbetaling. Je kan dan wel een overeenkomst treffen met een familielid of kennis die jouw plaats inneemt. Deze persoon hoeft geen Neos lid te zijn, maar brengt wel jouw schriftelijke bevestiging van vervanging mee. Deze persoon moet Neos niets betalen tenzij er bijkomende dossierkosten zouden zijn.

Een annulering moet altijd schriftelijk bevestigd worden (via e-mail of sms naar onze secretaris).

Wie niet komt opdagen bij een activiteit (vergeten, vergissing, ziek…) en dus niet geannuleerd heeft, kan geen aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling.

NB. De inschrijvingen krijgen de volgorde van betaling op onze Neos-rekening. Wie vóór de inschrijfdatum betaald heeft, maar toch nadat het maximale aantal deelnemers reeds bereikt is, zal zo spoedig mogelijk verwittigd worden dat zij/hij niet kan deelnemen en krijgt zijn bedrag terug betaald.

E-mail: maasmechelen@neosclub.be