Je bent hier:
Inschrijven en annuleren
Inschrijven en annuleren

 Wat volgt betreft afspraken bij activiteiten die door Neos-

Maasmechelen zelf georganiseerd worden. Soms bevat onze

omzendbrief een activiteit die georganiseerd wordt door een ander,

bv. Neos-Limburg of Neos-Nationaal of een Reisbureau. In dit

laatste geval verwijzen wij naar de gemaakte afspraken met die

organiserende instantie (bv. Studio 100, Music Hall, Lauwers reizen

enzomeer …).

Sinds Corona zijn er problemen met annuleren van reizen en terugbetalen van voorschotten. Men heeft ons  geadviseerd het reisgeld niet meer zelf te innen (en dan door te storten aan de reisorganisator), maar de reisorganisator de faktuur te laten sturen naar de leden die zich bij ons hebben aangemeld. 

  Jouw inschrijving is pas definitief wanneer het juiste bedrag is

betaald op de rekening van Neos-Maasmechelen.

Als je ingeschreven (betaald) hebt, maar toch niet kan deelnemen

aan de activiteit, moet je altijd de inschrijving annuleren en dan

gelden de volgende afspraken: 

 

1. Bij annuleren vóór de uiterste inschrijfdatum (= betaaldatum) 

heb je recht op volledige terugbetaling.

 

2. Bij annulering na de uiterste inschrijfdatum (= betaaldatum),

heb je geen recht meer op terugbetaling.

 

In geval wij een wachtlijst hebben en iemand van de wachtlijst

jouw plaats(en) inneemt, kan terugbetaling minus de dossierkosten

geregeld worden. 

 

Indien er geen wachtlijstvervanging is, heb je geen recht op

terugbetaling. Je kan dan wel een overeenkomst treffen met een

familielid of kennis die jouw plaats inneemt. Deze persoon hoeft

geen Neos lid te zijn, maar brengt wel jouw schriftelijke

bevestiging van vervanging mee. Deze persoon moet Neos niets

betalen tenzij er bijkomende dossierkosten zouden zijn.

 

Een annulering moet altijd schriftelijk bevestigd worden (via e-mail

of sms naar onze secretaris).

 

Wie niet komt opdagen bij een activiteit (vergeten, vergissing,

ziek…) en dus niet geannuleerd heeft, kan geen aanspraak maken

op enige vorm van terugbetaling.

 

NB. De inschrijvingen krijgen de volgorde van betaling op onze

Neos-rekening. Wie vóór de inschrijfdatum betaald heeft, maar

toch nadat het maximale aantal deelnemers reeds bereikt is, zal zo

spoedig mogelijk verwittigd worden dat zij/hij niet kan deelnemen

en krijgt zijn bedrag terug betaald.

    

E-mail: maasmechelen@neosclub.be