Achter de schermen van het Belgisch Koningshuis 29.02.2016

Brigitte Balfoort, een naam als een klok, voor wie ‘Royalty’ volgt op VTM.
Ze komt overgezwommen van de Brugse reien, is journaliste en ‘royalty watcher’, wat veel voornamer klinkt dan ‘koningshuis waker’ maar het komt wel op hetzelfde neer. Speuren naar nieuws, roddels en feiten, die in de Koninklijke omgeving plaatsvinden. Die koningshuizen hebben er alle belang bij dat ze in de belangstelling staan - liefst op een schavotje – maar dan enkel met (door hen) uitgefilterde informatie.
Brigitte kan het aardig uitleggen en ze kent bovendien haar zaak, blijft geïnformeerd door een schare contacten of netwerk. Ze aarzelt niet om pittige details kenbaar te maken over onze lange rij koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen. Allen met hun eigen hebbelijkheden en onhebbelijkheden, zoals bijv. voor veel Coburgers een stevig seksueel appetijt; als je dat koppelt aan veel (te veel?) centen en veel tijd, krijg je stof voor eindeloze series op TV, film en de ijverig gelezen “boekskes” over echte en vermeende maîtressen, de ene al mooier en inhaliger dan de andere. Je kan je natuurlijk ergeren aan al dat prinselijk gedoe maar Brigitte verzekert ons dat de hele handel niet meer kost dan 3.50 euro per jaar per inwoner. Freya van den Bossche kost ons via de ‘Turteltaks’ handenvol meer…
Het bestuur zorgde voor mooi versierde tafels, een appetijtelijke charcuterieschotel en rijkelijk drank.
Een fijne avond en zeker voor herhaling vatbaar: laat maar komen !