Je bent hier:
Lid worden
Hoe lid worden ?

Om lid te worden volstaat het € 30,00 - per persoon en per kalenderjaar over te schrijven op de rekening

nr. IBAM BE32 4024 5394 1102  BIC KREDBEBB  van NEOS Kalmthout - Essen met vermelding van uw adres.

Na uw storting onvangt U een formulier om de gegevens in te vullen die nodig voor onze ledenadministratie.

De kosten van onze activiteiten worden per activiteit gedeeld door de deelnemers.