Je bent hier:
Lid worden
Hoe lid worden?

Om lid te worden volstaat het 30€ per persoon en per kalenderjaar over te schrijven op de rekening nr. BE24 0015 0866 4238 van NEOS Malle.
De kosten van de activiteiten worden per activiteit gedeeld door de deelnemers.
Bij uw storting graag een mail sturen naar malle@neosclub.be met uw gegevens:
naam, adres, telefoonnummer en mail adres.