Home

Groepsfoto  abdij Fontenay

 


Tekst neos Mechelen    1

Deze tekst is nog te maken en goed te keuren door het bestuur.

xxxxxxxxxxxxxx


Varia:

Neos Mechelen is een feitelijke vereniging. We werken onder de koepel van Neos v.z.w..
Ons banknummer voor de activiteiten  die we zelf inrichten  is  BE 78 7330 5277 3686
U ontvangt maandelijkse activiteiten-brieven via e-mail. Met de post ontvangt u deze  3 à 5 dagen later.
De inhoud van de nieuwsbrieven wordt overgenomen in het clubagenda van deze website.
Er is een speciale regeling van kracht voor leden die lid zijn in meerdere afdelingen.
Het algemene Internet adres NEOS Mechelen.  mechelen@neosclub.be
Ons internetadres    www.neosvzw.be/mechelen

Toelichting gebruikte afkortingen:
NEOS      Netwerk Ondernemende Senioren
GDPR     General Data Protection Regulation.  Algemene verordening gegevens bescherming.
URL        Uniform resorce locator,  Internetadres voor een website of bestand op het internet.
GUST     GegevensUitwisselingSsysTeem.

24/5/2022
Mei-wandeling in het Vrijbroekpark
12/6/2022
4-daagse Nederland
21/6/2022
Zomerfeest 42 jaar Neos Mechelen
7/7/2022
Mons en Grand Hornu
4/8/2022
Dagtrip Brussel Bezoek Europees Parlement
Zoek: