Je bent hier:
Lid worden
Lid worden

Om lid te worden van NEOS Zwijndrecht-Burcht volstaat het om 35 Euro te storten op KBC rekening n° BE92 7330 4529 8323 van NEOS ZWIJNDRECHT-BURCHT of contact opnemen met een van de bestuursleden die op een andere plaats van de website vermeld worden.Bij betaling van het lidgeld na 1 september van het lopende jaar bent U lid vanaf de datum van betaling tot en met einde december van het volgende kalenderjaar.

Voor dit bedrag ontvangt U onze programmafolder van het lopende werkingsjaar en een persoonlijke uitnodiging voor al onze activiteiten. U bent tevens via NEOS NATIONAAL verzekerd voor alle activiteiten waaraan U deelneemt en ontvangt tevens "NEOS Magazine", het driemaandelijks magazine van Neos Nationaal.

Wenst U een infopakket te ontvangen en een uitnodiging voor onze eerstvolgende activiteit?  Gelieve dan contact op te nemen met een van de bestuursleden.