Je bent hier:
Lid worden
Zo word je lid

 

LIDGELD   

Het jaarlijkse lidgeld, inclusief verzekering, bedraagt 35 € per persoon te storten op rekening NEOS Gavere BE30 7370 2511 0111 Carine Piens - Onderstraat 80 bus 3.01 - 9890 Gavere met vermelding "lidgeld 2024".  

 

HET BESTUUR HEET JE ALVAST VAN HARTE WELKOM 

 

 

TOELICHTING 

  • De data aan te leveren voor het ledenbestand zijn naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon- en gsm-nummer alsook e-mailadres.
  • Het werkjaar valt samen met het kalenderjaar. De club int het lidgeld tijdens de maand november van het jaar vooraf. Wie zich lid maakt vanaf 1 september van het lopende jaar, is automatisch ook lid voor het komende jaar.
  • Eenmaal lid ontvang je een lidkaart van NEOS vzw en het driemaandelijkse NEOS-magazine met actuele en boeiende items.
  • Het bestuur bezorgt de uitnodigingen voor en de verslagen van de manifestaties per brief via de wijkmeesters of per post. Deze documenten zijn samen met de foto's ook raadpleegbaar op onderhavige website.

 

Je kan ook lid worden van een naburige vereniging,

NEOS-nationaal betaalt je dan 30€ terug voor aansluiting bij een tweede club.