e. Verslag van de voordracht "Oorzaak energiecrisis" door Rob Heirbaut

Verslag van “De Europese aanpak van de oorlog in Oekraïne en de huidige energiecrisis” door Rob Heirbaut (27/09/2022)

Op 24 februari 2022 is Rusland plots Oekraïne binnengevallen. De Europese Unie heeft deze invasie sterk veroordeeld en erop gereageerd met een pakket aan financiële en economische  sancties tegen Rusland alsook met veel materiële en geldelijke steun aan Oekraïne. Deze ongerechtvaardigde Russische oorlog in Oekraïne heeft gigantische consequenties voor de Europese lidstaten. Onze bezorgdheid is vooral kan de Europese Unie (EU) voldoende maatregelen nemen om de stijgende prijzen en aanbod schaarste grondig aan te pakken. Het bestuur nodigde een Europakenner uit met heel wat ervaringskennis. Rob Heirbaut is een Vlaams politiek journalist. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Gent en is verbonden aan de nieuwsdienst van de VRT, eerst als algemeen reporter en sinds 2002 als specialist Europese Unie. In het journaal doet hij de rechtstreekse verslaggeving bij de bijeenkomsten van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Europese Raad en de Europese toppen. Hij maakte samen met prof. Hendrik Vos de televisiereeks ”Het IJzeren Gordijn”. Hij begon zijn betoog met te ontvouwen dat een dikke 30 jaar na het uiteenspatten van de Sovjetunie de Russische sterke man, Vladimir Poetin, en gewezen topspion van het KGB blijft dromen van het eens zo machtige Russische Rijk. In het Westen, maar ook in de voormalige sovjetstaten is daarop argwanend en afwijzend gereageerd omdat zij eerder banden met de EU wilden aanhalen dan met hun vroegere communistische leiders. De problemen rond Oekraïne begonnen eigenlijk op de NAVO-top in 2008 waarbij dit onafhankelijke land perspectief werd geboden op NAVO-lidmaatschap en een democratische regering wat Rusland als een zwaarwichtige bedreiging ervaarde. De reactie van Moskou bleef niet uit. Het annexeerde kort daarna de Krim en erkende twee volksrepublieken in het oosten van Oekraïne. Nadien viel Rusland Oekraïne binnen wat grote gevolgen had voor onze energie- en voedselmarkten. De EU reageerde met een reeks economische sancties gericht op de Russische import- en exporthandel, de financiële instellingen en het vermogen van regeringsleden. Als gevolg van deze bloedige oorlog kwam ook een vluchtelingenstroom op gang waarvoor de EU een tijdelijk beschermingsstatuut creëerde. De spreker benadrukte dat Europa de energiecrisis wil te lijf gaan met zijn energieplan ”REPowerEU” door besparingen op energieverbruik via tips en tricks, verfijning van de energievoorziening middels gezamenlijke aankopen en een versnelde uitrol van hernieuwbare energie ter vervanging van fossiele brandstoffen. Ook ziet het heil in de afroming van energiewinsten van bedrijven. Tot slot wilde hij nog meegeven dat de EU niet alles kan oplossen omdat de lidstaten bevoegd zijn voor materies als o.a. energie, gezondheid, economie en defensie. De vragenronde leverde boeiende items op die de spreker op een kundige wijze beantwoordde. Als conclusie kunnen we stellen dat Poetin  alvast een oorlog voert tegen onze energie, economie, eigen waarden én onze toekomst!

Christine Vandekerckhove, verslaggever, en René Schoenmaekers, clubfotograaf