Je bent hier:
Historiek
Historiek van Neos Gavere

Tussen 1995 en 2005 bestond in Gavere al een Club voor Rustenden uit de Middengroepen (CRM) die zich richtte tot gepensioneerde zelfstandigen, kaderleden, bedienden, ambtenaren en onderwijzend personeel. Hij organiseerde gezellige babbelnamiddagen met kaarting, gezelschapsspelen, een natje en een droogje. Yvette Bekaert, gewezen lid van Neos Gavere, was één van de drijvende krachten. 

De peetvader van NEOS Gavere is Eddy Gheysen die professioneel steeds voeling had met het christelijke middenstandsverbond. In januari 2008 besloot hij samen met enkele stafmedewerkers de middenstandsseniorenvereniging, die ondertussen de naam NEtwerk Ondernemende Senioren (NEOS) meekreeg, terug te activeren. Na enig zoekwerk bezorgde Matthieu De Clippele, die actief was in het Gaverse verenigingsleven, adressen van potentiële geïnteresseerden. 

Met de steun van NEOS vzw organiseerden de stafmedewerkers op dinsdag 6 mei 2008 in café “De Rooigem” een voordracht rond het thema “Monarchie en macht” door prof. Mark Van den Wijngaert. De opkomst van 47 aanwezigen was een groot succes en de initiatiefnemers kondigden de intentie aan de seniorenvereniging NEOS Gavere een nieuwe elan te geven. Bij de napraat op het zonnige terras kreeg de organisatie al een embryonale vorm. In de vergadering van 28 juli 2008 werd het bestuur boven de doopvont gehouden met Raf Verdonck als voorzitter, Mireille Matthys als ondervoorzitter, Ronny Haelterman als secretaris, Eddy Gheysen als penningmeester en later secretaris, Robert Plaetinck als verantwoordelijke ledenbeheer, opsteller van de uitnodigingen en dan webbeheerder en clubfotograaf, Jacqueline Van Groenenrode en Nadine Van Zele als organisatoren van de voordrachten, uitstappen en reizen, Flor De Ruyver, Mariëtte Dhondt, Arlette Gormez, Paul Kongs en Franscine Vander Haegen als actieve bestuursleden. Op 4 augustus 2008 erkende NEOS vzw officieel de Gaverse club. Kort nadien accepteerde de gemeente Gavere hem als culturele vereniging. Het jaar 2008 sloot af met 58 leden en een aantal interessante activiteiten, 2009 met 68 leden en een goed gevuld jaarprogramma. Jaar na jaar steeg het ledenaantal en raakte het jaarprogramma veelomvattender. Het accent lag op socio-culturele activiteiten als voordrachten, daguitstappen en meerdaagse reizen. 


Door de jaren heen en na vruchtbaar werk te hebben geleverd haakten wegens persoonlijke redenen bestuursleden af: Ronny Haelterman, Flor De Ruyver, Paul Kongs, Mireille Matthys en Nadine Van Zele. Het bestuur herverdeelde bepaalde functies. Nieuwe bestuursleden startten: Jacqueline De Geyter als secretaris, Christine Vandekerckhove als ondervoorzitter en verslaggever, José Verstraeten als achtereenvolgens secretaris en penningmeester, René Schoenmaekers als bestuurslid en nadien webmaster, verantwoordelijke ledenbeheer, opsteller van de uitnodigingen alsook van de powerpointpresentaties en clubfotograaf. Recentelijk kreeg het bestuur een nieuwe look met het stoppen als bestuurslid van Eddy Gheysen, Mariëtte Dhondt, Franscine Vander Haegen, Arlette Gormez, Robert Plaetinck, Jacqueline De Geyter en José Verstraeten en het aantreden van nieuwe bestuursleden die bereid waren de openstaande functies op te vullen. Nadine Verkruyssen neemt het secretariaat waar, Annie De Stoppeleire verzorgt de zaaldecoratie en beheert facebook, Rosane Waeytens verleent logistieke steun bij de uitstappen en Carine Piens fungeert als penningmeester.  Alle bestuursleden en echtgenoten zijn helpende hand op de activiteiten.

Het tienjarig bestaan van NEOS Gavere vierde het bestuur samen met de leden op zijn zomerfeest (woensdag 18/07/2018).

Op 17 januari 2019 nam Raf Verdonck ontslag uit het bestuur en verkoos de algemene ledenvergadering Christine Vandekerckhove als voorzitter en Jacqueline Van Groenenrode als ondervoorzitter.

Hieronder vindt u een overzicht van de voorbije activiteiten van de stichting tot 31 december 2020.

 

Overzicht van de voorbije daguitstappen & wandelingen
Download documenten :
Overzicht van de voorbije daguitstappen & wandelingen
Overzicht van de voorbije feesten & muziek & theater
Download documenten :
Overzicht van de voorbije feesten & muziek & theater
Overzicht van de voorbije meerdaagse reizen
Download documenten :
Overzicht van de voorbije meerdaagse reizen
Overzicht van de voorbije voordrachten
Download documenten :
Overzicht van de voorbije voordrachten