Je bent hier:
Lid worden
Lid worden

Het lidgeld bedraagt 30 euro per jaar. Hiervoor ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor al onze activiteiten en onze programmafolder, bent u verzekerd voor al onze activiteiten en ontvangt u Neos Magazine, ons driemaandelijks ledenblad.

Wens u een infopakket te ontvangen en een uitnodiging voor de eerstvolgende activiteit? Gelieve het contactformulier dat u vindt op deze website in te vullen en te versturen. Wij contacteren u meteen.