Je bent hier:
Wie zijn wij? Wat doen we?
Wat doen we?

Neos Puurs-Sint-Amands werkt ieder jaar weer een programma uit op maat van haar leden. Gedurende de wintermaanden ligt het accent voornamelijk op gastsprekers of gezellige ontmoetingsnamiddagen. Journalisten, professoren, politici of andere deskundige sprekers brengen op een heldere en boeiende manier hun verhaal. Enkele namen die al te gast waren bij Neos Puurs zijn o.a. mevr. Jana Maes, dhr Nico Bijnens, notaris Cedric Verlinden, dhr Manu Adriaens, dhr Patrick Deboosere, dhr Steven Vromman, dhr Eric De Maerteleire e.a.

Van zodra de eerste zonnestralen zich laten gevoelen trekken we er regelmatig op uit. Tijdens onze daguitstappen trachten we het aangename steeds aan het leerrijke te koppelen. Zo kiezen we meestal voor geleide bezoeken met een goed gevuld programma. Maar we genieten evenzeer van een lekker middagmaal of een frisse pint op een terras. Wie graag de conditie op peil houdt kan deelnemen aan wandeltochten, fietstochten of bijvoorbeeld een partijtje bowling. Steeds primeert de goede sfeer op de prestatie. Deelnemen is belangrijker dan winnen.

We ondernemen meerdaagse reizen. Hetzij binnen de eigen club of we sluiten aan bij andere Neos-club(s), naargelang het aantal deelnemers. In het verleden organiseerden we buitenlandse reizen naar o.a. Luxemburg en Esch-sur-sur-Alzette, de Duitse Hanzesteden, Bretagne, het Lago Majore, Almeria, Lissabon, Dubrovnik, Catalonië, Puglia, Griekenland, Baai van Napels, Slovenië,Toscane...

Neos Puurs-Sint-Amands neemt ook regelmatig deel aan activiteiten die georganiseerd worden door Neos proviciaal verbond Antwerpen of door Neos nationaal. Zo hebben we de afgelopen jaren al kunnen genieten van André Rieu, diverse operaspectakels, Holiday on Ice, Strauss, Daens, Gruesse aus Wien, Melodieën voor Miljoenen, Afscheid, musical 14-18, De Val van A, Night of the Proms, 40-45  e.a. en dit alles tegen scherpe prijzen met een maximale service.

Het volledig programma kan geraadpleegd worden op onze website onder de rubrieken "jaarprogramma" en "agenda"

Neos Puurs-Sint-Amands is ook actief in de gemeente. Onze vereniging is vertegenwoordigd in de seniorenadviesraad door Anita De Backer en Daniël Caluwaerts. Hiermee hebben we een vinger in de pap als het gaat om het "seniorenbeleid" binnen Puurs-Sint-Amands. Contacten en samenwerking met het cultureel centrum Binder zijn evident.