Je bent hier:
Lid worden
Lid worden?

Neos is een vereniging en werkt dus met een jaarlijks lidmaatschap. Het lidgeld bedraagt 35 euro en kan overgemaakt worden op onze rekening BE84 7333 0519 4059 met als vermelding ‘lidgeld’. Na betaling bent u lid voor één kalenderjaar, bent u verzekerd bij al onze activiteiten, ontvangt u ons driemaandelijks ledenblad Neos Magazine en wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht van al onze activiteiten.