Je bent hier:
Wie zijn wij? Wat doen we?
Wat doen we?

Neoswerkt ieder jaar weer een programma op maat van haar leden uit. Gedurende de wintermaanden ligt het accent voornamelijk op de gastsprekers. Journalisten, professoren, politici of andere deskundige sprekers brengen op een heldere en boeiende manier hun verhaal voor onze leden.

Van zodra de eerste zonnestralen zichtbaar zijn, trekken we er regelmatig op uit.

Tijdens onze daguitstappen trachten we het aangename steeds aan het leerrijke te koppelen. Zo kiezen we meestal voor geleide bezoeken en een goed gevuld programma. Maar we genieten eenzeer van een lekker middagmaal of een verfrissende pint op een terras.

Wie graag de conditie onderhoudt kan deelnemen aan onze fiets- en wandeltochten. Ook hier primeert de goede sfeer op de prestaties. Zo worden fietstochten georganiseerd van halve en hele dagen evenals fiets- en wandelvierdaagse. 

Hoogtepunt van het jaar is een meerdaagse buitenlandse reis. 

Tot slot neemt Neos Hoogstraten regelmatig deel aan de activiteiten die door Neos provincie Antwerpen of door Neos nationaal georganiseerd worden. Zo kunnen we onze leden tegen scherpe prijzen en met een maximale service laten genieten van deze grote evenementen.

Neos Hoogstraten is ook in de gemeente actief. Onze vereniging is vertegenwoordigd in de seniorenadviesraad en de cultuurraad want met onze 227 senioren hebben we wel degelijk een vinger in de pap als het op "seniorenbeleid" en "cultuur" aankomt.