Je bent hier:
Lid worden
Lid worden?

Nieuwsgierig? Geïnteresseerd? Nood aan contact ? Op zoek naar zinvolle(re) invulling van je vrije tijd?

Kom eens vrijblijvend naar een activiteit.

Of neem contact op met een bestuurslid, persoonlijk of telefonisch of schriftelijk via hun b-post- of e-mailadres (Zie rubriek 'Bestuur' ). Het kan ook met ons club e-mailadres: neosgrobbendonk@telenet.be of via rubriek 'Contact'

Lid word je door betaling van 25,00 € per jaar hetzij bij een bestuurslid, hetzij door overschrijving of storting op rek BE89 4044 0569 6185 van Neos Grobbendonk, Kerkepad 2 te 2288 Bouwel.

Een buitengewone investering in een tijd waar geld nog weinig opbrengt. Bij ons krijg je een recordrendement ! Vriendschap en verruiming van je vriendenkring. En het levert ook heel wat sociale en materiële voordelen op !

Je maakt deel uit van het NEtwerk van Ondernemende Senioren uit je buurt of streek. Je ontvangt het driemaandelijks Neos Magazine met artikels, tips en nieuws over Neos vzw met zijn ruim 27.000 leden. Je bent goed verzekerd tijdens al onze activiteiten. Je geniet mee van de sponsering, toelagen en subsidies, in de mate dat je deelneemt aan onze activiteiten.

Zeg nu eerlijk, waarom zou je aarzelen?