Je bent hier:
Lid worden
Lid worden.

Neos is een vereniging en werkt dus met een jaarlijks lidmaatschap. Het lidgeld bedraagt 30 € voor het hoofdlid en 27 € voor het supplementaire lid uit hetzelfde gezin. Het kan overgemaakt worden door storting op onze rekening van Neos Dessel: BE89 7330 5526 6485, met als vermelding "lidgeld 2021". De storting dient te gebeuren vóór 1 november 202. Nieuwe leden zijn natuurlijk niet gebonden aan deze datum, zij kunnen zich op elk gewenst moment aansluiten. Na betaling bent u lid voor één kalenderjaar, bent u verzekerd bij al onze activiteiten, ontvangt u ons driemaandelijks ledenblad "Neos Magazine" en wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht van al onze activiteiten.