Welkom bij Neos Aalst
Namiddagvermaak
Evenementen op maat
Ontspanning
Senioren met pit
 
Actieve mannen en vrouwen
Aandacht voor de anderen
Lezingen in een gezellige sfeer
Socio-culturele activiteiten
Tijd voor mekaar

Dit alles kan u vinden bij Neos Aalst.
Heb je interesse?Voor info kan je steeds terecht bij onze bestuursleden

het bestuur

12/11/2019
Cabaret 'Hartenvrouw'
10/12/2019
Kerstdiner
14/1/2020
Nieuwjaarsreceptie
11/2/2020
Lezing 'Energie en klimaat' door Prof Ongena
Hernieuwbare energie, ja maar ... Thema’s die aan bod komen zijn: - evolutie van het energieverbruik - de Duitse Energiewende - is bannen van fossiele brandstoffen mogelijk? - sluiten van kerncentrales kan dat? - welke stappen zijn nodig? - vereiste investeringen - is kernfusie een oplossing?
10/3/2020
Lezing 'Frankrijk' door Mia Doornaert
Zoek: