Welkom

ENIGE HISTORIEK

 

NEOS ASSE bestaat reeds sinds 1997 en dat werd uiteraard gevierd.

Op 18 januari 2007 vierde Neos Asse zijn 10 jarig bestaan, met een spetterend feest, in het kasteel Waalborre in aanwezigheid van 140 leden. In die tijd organiseerde Neos Asse, voordien bekend als CRM, liefst 187 activiteiten. Zo waren er vijftig voordracht- en animatienamiddagen met gekende sprekers, werden tientallen voorstellingen bijgewoond en 80 busreizen en 13 meerdaagse reizen georganiseerd.

 

 

Voorzitter Louis Schoukens mocht zaterdag 23 juni 2012, 106 leden, onder wie Eric Bradt, nationaal secretaris, Henri Smeyers, provinciaal voorzitter en stafmedewerker Nadia De Peuter, welkom heten op het feestdiner in restaurant 'Kasteel Waalborre' te Asse, aangeboden ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de club. Louis schetste bondig de onstaansgeschiedenis van de vereniging en bracht een warme en welgemeende hulde, zowel aan stichter-erevoorzitter Jozef Catoir en de bestuursleden die vijftien jaar geleden de club mee uit de grond stampten, als aan de huidige bestuursploeg die enthousiast verder bouwt aan de groei en de bloei van de club. 

Neos Asse organiseerde reeds meer dan 240 activiteiten in die 15 jaar en het ledenaantal was ondertussen aangegroeid tot 188.

Provinciaal voorzitter Henri Smeyers wenste Neos Asse geluk met het drievoudig lustrum, stelde Neos Asse als voorbeeld voor menig andere club en toonde zich erg verheugd met het groeiend aantal clubleden.

 

Nationaal secretaris Eric Bradt en het jubilerend betuur:

Maurice De Troch, Omer Verdegem, Pierre Fontaine, Louis Schoukens,

Anne-Marie De Coninck, Denise Buyens, Maria Van Hamme, Mariette Jacobs, Frans Pletinckx,

Pierre Du Bois (Afwezig: Hilaire Maes en Jozef Catoir)

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Op het kerstdiner van 2015 in Kasteel Waalborre werd Louis Schoukens gevierd voor zijn acht jaar voorzitterschap en mocht van de nieuwe voorzitter Anne-Marie De Coninck

en bestuurslid Mariette Jacobs in naam van het bestuur en alle leden van NEOS Asse een mooi geschenk in ontvangst nemen. Bedankt Louis. 

 

3/12/2021
Holiday on Ice
16/12/2021
Kerstlunch
22/12/2021
Operette PAGANINI - BOT
Zoek: