Geen artikels aanwezig.
12/5/2019
MADAME BUTTERFLY
15/5/2019
VALPREVENTIE EN MOBILITEIT - VOORDRACHT DOOR MVR CHARLOTTE LECLUYSE, opbrengst voor Blijdorp
En op de drie 65-plussers valt minstens 1 keer per jaar. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsels bij ouderen. Het is dan ook van groot belang om vallen ernstig te nemen en tijdig te starten met voorzorgsmaatregelen. Vanuit deze bekommernis en bezorgd om het welzijn van onze leden organiseren wij deze voordracht. Wij schenken de opbrengst aan Blijdorp, waarvan ook een vertegenwoordiger aanwezig zal zijn om te vertellen over het prachtige werk dat zij verrichten voor mensen met een beperking.
23/5/2019
Genk & Alden Biezen
3/6/2019
The Beatles Revival
28/6/2019
slovenie vliegvakantie
Zoek: