Een beetje geschiedenis


Harelbeke was vroeger een versterkte stad, de oudste van Vlaanderen.

Zij was de woonplaats van de eerste gouverneurs van dit land met de titel van forestier en graaf van Vlaanderen.

Vernietigd in 882 door de Noormannen werd de stad heropgebouwd door graaf Arnold I

In 988 werd het opnieuw in ruines gelegd ditmaal door de Kortrijkzanen.

Graaf Boudewijn van Rijsel sticht er in 1049 een kapittel met 12 kanunniken, een proost en een deken.

(Uit "Bavikhove, Harelbeke en Hulste - Franse Periode - 1792-1815", Opsomer Gerard & Joost, Baert Willy, Bruggeman Bernard, Decroix Lucien en Lampaert Frans,Heemkundige Kring "De Roede Van Harelbeke" - Nr. 30)

Welkom

Harelbeke, groene streke,
die den vrijen polsslag voelt
van’t zoo bevend, toch nog levend
Vlandren, waar de Leye spoelt.

Vrije velden, waar den helden
o
ns eerweerdig voorgeslacht,
’t ongeketend, schandonwetend
Vlandren, eens zijn hulde bracht.

Neêrgevallen grijze wallen,
g
ruis, des vreemden eerbied weerd,
w
aarbeneden ligt verstreden
’s noordmans en des vlamings zweerd.

Eedle bogen, opgetogen
t
ot getuigen van ’t verleên,
t
oen de graven kerken gaven
e
n daar graaflijk boete in deên.

G.G.

12/12/2023
Ontspanningsnamiddag
14/12/2023
Bestuursvergadering
23/1/2024
Nieuwjaarsconcert
6/2/2024
Culturele tweedaagse
Zoek: