Welkom bij Neos Izegem!
Neos Izegem is een vereniging voor actieve senioren. Voor hen die hun vrije  tijd op een zinvolle manier willen doorbrengen, staan we klaar met een brede waaier aan activiteiten: maandelijke voordrachten, een goede mix van ontspanning, cultuur,  uitstappen, en op tijd en stond een bedrijfsbezoek. 

Wij maken deel uit van een overkoepelende nationale vereniging, Neos vzw, die met 35000 leden, en een goed gestructureerde organisatie ruggesteun biedt aan de plaatselijke verenigingen. Ook op provinciaal en nationaal vlak, worden socio-culturele en ontspannende activiteiten op touw gezet, waar onze leden kunnen aan deelnemen.

Via de navigatieknoppen op de linkerzijde van deze website, kan je kennismaken met ons bestuur, ons plaatselijk programma, en ook  de regionale en nationale  activiteiten van Neos.

27/2/2020
Voordracht Lode Vandenberghe 'Senioren in het verkeer'
26/3/2020
Voordracht Ilse Landuyt, 'De geschiedenis van de kus en alle gevolgen van dien'
Zoek: