Geannuleerde en uitgestelde activiteiten !

 

                        

Vermits de coronacrisis blijft aanslepen, kon er nog geen nieuw jaarprogramma opgesteld worden.

Voorlopig zijn er dus geen activiteiten gepland. We houden jullie op de hoogte van zodra er iets verandert.

 

Activiteiten die uitgesteld zijn naar een latere datum (in het najaar 2020 of volgend kalenderjaar)::

  • Voordracht "suiker, vriend of vijand" door de heer Eric Maerteleire
  • Bedrijfsbezoek Bouwmaterialen Willaert
  • Voordracht "de wonderjaren van de Vlaamse televisie" door de heer Manu Adriaens
  • Musical Daens

                                          

  

Welkom bij Neos Koekelare

 - Een sociaal-culturele seniorenvereniging,

- deel uitmakend van de nationale senioren-organisatie Neos vzw en het provinciaal verbond Neos West-Vlaanderen,

- voor 50-plussers uit groot-Koekelare met een brede interessesfeer: cultuur, uitstappen, reizen, sport, ontspanning.

- voor een zinvolle invulling van uw vrije tijd in een gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer.

 

Nieuwe leden zijn bij onze club van harte welkom !

Geen Activiteiten