Welkom op de website Neos Nazareth-Eke

Q

     Beste,

     Onze plaatselijke NEOS-afdeling werd gesticht in 1992 zodat wij enkele jaren terug het Zilveren Jubileum mochten vieren. In de loop van de laatste jaren werd ook een vernieuwing en uitbreiding (verjonging) van de bestuursploeg doorgevoerd wat onder meer gepaard ging met een stijgend aantal leden, zodat de kaap van de 200 wordt benaderd.
      Ons streefdoel is het sociaal contact tussen actieve, ondernemende senioren te bevorderen.
       Traditiegetrouw biedt het programma van NEOS Nazareth-Eke ook dit jaar een brede waaier uiteenlopende activiteiten aan. Een aanrader zijn onze boeiende voordrachten over actuele thema’s met topsprekers. Daarnaast organiseren we  dag-  en meerdaagse uitstappen met culturele- en/of bedrijfsbezoeken waarbij ook het culinaire luik niet vergeten wordt (o.a. bezoek hotelschool, nieuwjaardiner, palingfestijn). In de toekomst wil onze vereniging ook meer accent gaan leggen op sportieve / fysieke activiteiten. Naast onze maandelijkse kaarting richten we daarom  petanque (1st en 3de vrijdag van de maand)  en fietstochten in. Via het partnership van NEOS met SPORTIEVAK zijn onze leden ook bijkomend verzekerd tijdens de sportactiviteiten.
Onze activiteitenkalender kan u raadplegen via de rubriek “jaarprogramma”. Specifieke informatie over een activiteit vindt u via “club agenda”. Hopelijk spreekt ons programma u aan.
       Naast de plaatselijke initiatieven kunnen onze leden ook deelnemen aan de evenementen die ingericht worden door Neos-nationaal en provinciaal. Zo verwijzen wij voor het nieuwe werkjaar naar uitzonderlijke spektakels zoals The ABBA Story, Melodieën voor Miljoenen, Daens Musical, Midweek in Vayamundo (Houffalize) en een brede waaier meerdaagse reizen. Voor meer details, zie “nationale agenda”.
         Uiteraard bent u als lid niet verplicht aan alle activiteiten deel te nemen. Ons uitgebreid programma wil u een keuzemogelijkheid bieden. Onze uiteindelijke  doelstelling is senioren een aangepaste ontspanning te bieden en nieuwe vriendschapsbanden te smeden met leeftijdsgenoten.
            Misschien wenst u ook lid te worden van onze plaatselijke NEOS-afdeling? Het lidgeld bedraagt 30 euro per persoon en kan overgeschreven worden op rekening BE51 4457 6095 5162. Als lid ontvangt u maandelijks locale nieuwsbrieven en driemaandelijks de nationale Neos-brochure.
Hartelijk welkom
 
                                     Wilfried Maebe
                                     Voorzitter Neos Nazareth
3/7/2020
PETANQUE
14/7/2020
Fietstocht
17/7/2020
PETANQUE
4/8/2020
FIETSTOCHT + BEZOEK
25/8/2020
PROVINCIALE FIETSZOEKTOCHT