Neos Nazareth-Eke

Q

     Beste,

     Welkom op de website van NEOS Nazareth-Eke. Onze plaatselijke afdeling werd opgericht in 1992. In de loop van de laatste jaren werd veel vernieuwing doorgevoerd met als gevolg een stijgend aantal leden, zodat de kaap van de 200 werd overschreden.
      Ons streefdoel is het sociaal contact tussen actieve, ondernemende senioren te bevorderen.
       Ons programma bevat een brede waaier uiteenlopende activiteiten, alles met een kwaliteitslabel. Een aanrader zijn onze boeiende voordrachten over actuele thema’s passioneel gebracht door topsprekers. Met focus op het culturele en culinaire organiseren we  dag-  en meerdaagse uitstappen. In de toekomst wil onze vereniging ook meer accent gaan leggen op sportieve / fysieke activiteiten. Naast onze maandelijkse kaarting richten we daarom  petanque en fietstochten in. Via het partnership van NEOS met SPORTIEVAK zijn onze leden ook bijkomend verzekerd tijdens de sportactiviteiten. Vanaf 2021 bieden we ook cursussen aan,bvb Smartphone en tablet.
Onze activiteitenkalender kan u raadplegen via de rubriek “jaarprogramma”. Specifieke informatie over een activiteit vindt u via “club agenda”. Hopelijk spreekt ons programma u aan.
       Naast de plaatselijke initiatieven kunnen onze leden ook deelnemen aan de evenementen die ingericht worden door Neos-nationaal en provinciaal. Zo verwijzen wij voor het nieuwe werkjaar naar uitzonderlijke spektakels zoals het toneelstuk "Wurgmoord" en de musical "Barbara"en brede waaier meerdaagse reizen. Voor meer details, zie “nationale agenda”.
        Ons uitgebreid programma wil u een keuzemogelijkheid bieden. De kunst van het genieten staat voorop, warm onthaal en gezelligheid in goed gezelschap staan in het middelpunt.
            Wenst u ook lid te worden van onze plaatselijke NEOS-afdeling? Wenst U meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met een bestuurslid (zie "Wie zijn wij") of stuur een mail aan onze ledenadministratie g.degeytere@skynet.be
Hartelijk welkom
 
                                     Freddy Vertriest
                                     Voorzitter Neos Nazareth
9/10/2020
SLOTMANIFESTATIE FIETSZOEKTOCHT
13/10/2020
VOORDRACHT PROF. M. DE VOS
REGENBOOG VAN DE VLAAMSE DIALECTEN;
5/11/2020
VOORDRACHT PROF. VAN DEN NOORTGATE
8/12/2020
VOORDRACHT STEFAAN BLOMMAERT
China de nieuwe wereldmarkt.
19/1/2021
NIEUWJAARSDINER+ ALGEMENE VERGADERING